Bærekraft og miljø

Trygga miljöer

Korskaersparken
Korskaersparken i Fredericia lyftes bort från den s.k. ghettolistan efter trygghetsrenovering (foto: Mette Johnsen)
Sønderparken
Sønderparken i Fredericia, halverad brottslighet efter trygghetsrenovering (foto: Mette Johnsen)
Fyrkildevej
Fyrkildevej i Aalborg, trygghetsrenovering (bild: LINK Arkitektur)
Bispehaven
Bispehaven i Aarhus, de boendes upplevda trygghet ökade från 43 till 65 % efter trygghetsrenovering (bild: LINK Arkitektur)
Forrige Neste

Trygga miljöer

Trygghet är en grundpelare för social hållbarhet som tillåter dig att leva ett rikt och aktivt liv, ta till dig utbildning och prestera på toppen av din förmåga.

Hur gynnar trygga miljöer ditt projekt?

 • Trygga områden har högre upplevelsevärde såväl som ekonomiskt värde
 • Om du bygger rätt från början undviker du problem längre fram och får ett bestånd som är hållbart över tid.
 • Skadegörelsen minskar och underhållskostnaden hålls nere.
 • Du stöttar allas demokratiska tillgång till det offentliga rummet genom att göra det tryggt och säkert  att röra sig i det – särskilt för kvinnor som påverkas mer av otrygghet än män

Trygga miljöer kombinerar positiv social kontroll med integritet och valfrihet. 

Som arkitekter kan vi inte lösa grov kriminalitet, men genom att utforma miljöer enligt situationell brottsprevention kan vi:

 • Motverka tillfällighetsbrott
 • Skapa miljöer som känns trygga

Tillsammans med dig som kund kan vi skapa de bästa fysiska förutsättningarna för att människor ska vara och känna sig trygga. Tillsammans gör vi skillnad.

8 nycklar för att lyckas

 1. Attrahera många olika människor genom att erbjuda ett stort urval av aktiviteter som passar olika människor, vid olika tillfällen.
 2. Det är viktigt att kunna se och synas. Arbeta med överblickbarhet, öppenhet och tydliga siktlinjer.
 3. Utforma belysningen så att man ser varandra, varandras ansikten och omgivningen
 4. Älskade, fina och välvårdade platser med egen identitet signalerar att människor bryr sig och skapar trivsel.
 5. Erbjud alternativa vägar. Minimera friktion genom att undvika trängsel och skapa variation.
 6. Värna integriteten: att kunna välja att delta, att iaktta eller att vara själv.
 7. Det ska vara lätt att orientera sig och förstå platsen. Tydliggör vad som är privat, halvprivat och offentligt.
 8. Skalskydd som säkrar från brott utan att skapa en känsla av otrygghet

Om arkitektur kan skapa segregation kan den också skapa integration.

Vi erbjuder:

 • Trygghetanalyser, trygghetsscreening och trygghetsvandringar i både byggnader och hela områden
 • Brukar- och dialogprocesser som skapar ägarskap och ansvarskänsla
 • Trygga miljöer, trygghetsrenoveringar, trygga skolor och offentliga byggnader samt attraktiva offentliga platser samt levande och trygga bostadsområden

Kontaktperson

Petra Svensson Gleisner Forretningsutviklings- og markedssjef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 70 271 57 59
Tel:
+46 10 479 99 43