Bærekraft og miljø

Hållbarhetskompassen

Horten-VGS_webb_02

Hållbarhetskompassen

Hållbarhetskompassen är vårt egenutvecklade verktyg och utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete. 

Som en integrerad del i vår arkitekturprocess, hjälper den oss att för varje projekt:

  • identifiera målsättningar och rätt arbetsverktyg
  • identifiera synergieffekter mellan olika aspekter
  • skapa en röd tråd så att ambitionerna förverkligas
  • hitta lösningar och följa upp resultat

 LINK arkitektur verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi strävar efter att alla våra projekt ska ha hög arkitektonisk kvalitet som bygger på:

  • optimerade lösningar i ett kretsloppsperspektiv
  • människa och hälsa i fokus
  • långsiktigt robusta och flexibla lösningar
  • planetära gränser

För att de lösningar vi väljer ska klara framtida förändringar och behov, krävs att vi integrerar flexibilitet och anpassningsmöjlighet över tid. Detta gäller alla hållbarhetsaspekter i Kompassen – med tidsperspektivet i åtanke i de val vi gör genom vårt projekt, kan vi tidigt påverka dess långsiktiga hållbarhet.

Kontaktpersoner

Per Olsson Bærekraft leder
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 283 60 76
Tel:
+46 10 479 92 22
Alexander Landborn Hållbarhetschef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 244 77 42
Tel:
+46 10 479 92 03