Bærekraft og miljø

Cirkulär arkitektur

Medicinskt Biologiskt Centrum
Medicinskt Biologiskt Centrum i Umeå – ombyggnad istället för rivning, vilket gav stora ekonomiska och klimatmässiga vinster (foto: Hundven-Clements)
Fyrkildevej
Fyrkildevej i Aalborg – bostadsrenovering där hela stommen har bevarats (bild: LINK Arkitektur)
Hoppets förskola
Hoppets förskola i Göteborg – 70 % lägre klimatpåverkan jämfört med en likvärdig byggnad (bild: LINK Arkitektur)
Linjär vs. cirkulär ekonomi
Cirkulär arkitektur är ett mindset och ett projekt har ingenting att förlora på det, snarare allt att vinna.
Forrige Neste

Cirkulär arkitektur

Cirkulär arkitektur är ett mindset. Istället för att fundera på om cirkulär arkitektur passar ditt projekt, frågar du dig: Vilken cirkulär strategi ska jag välja?

När cirkulär arkitektur appliceras på ditt projekt:

 • Tar du ansvar för hållbar utveckling i den byggda miljön
 • Framtidssäkrar du dina investeringar
 • Skapar du förutsättningar för framtida kostnadsbesparingar
 • Levererar du unika arkitektoniska kvaliteter

Cirkulär arkitektur  innebär stora värden för både miljön och ditt varumärke. Samtidigt får du en tydlig konkurrensfördel och med erfarenhet och optimerade processer finns det potential att även öka lönsamheten.

The missing LINK: länken som sluter cirkeln

Minska resursanvändningen:

 • Transformation, renovering och ombyggnad i första hand
 • Flexibel gestaltning som står emot förändringar över tid
 • Resurssnål design där ytor och materialanvändning optimeras
 • Design för återmontering

Maximera mängden återbrukat och återvunnet material:

 • Återbruksstrategi
 • Återbruksinventeringar
 • Design som utgår från cirkulära material

Tillför noga utvalda material:

 • Förnyelsebara
 • Förberedda för cirkulär ekonomi
 • Ekologiskt och socialt fördelaktiga

Möjliggör och möt utmaningar:

 • Digitaliserade och resurseffektiva processer
 • Identifiera och hantera risker och utmaningar
 • Driva förändringsprocess för att gynna cirkulärt byggande

Kontaktperson

Per Olsson Bærekraft leder
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 283 60 76
Tel:
+46 10 479 92 22