Tvedestrand videregående skole

Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Previous Next

Tvedestrand videregående skole

Den nye skolen i Tvedestrand skal dimensjoneres for omkring 690 elever og 140 ansatte. Skolestart i det nye anlegget er planlagt i august 2019.

Skoleanlegget består av flere horisontale volumer av ulik form og størrelse som er stablet på hverandre slik at bygget trappes ned og tilpasses tomtens topografi. Volumene er stort sett i èn etasje, noe som gjør at skolens store bygningskropp deles opp i mindre bestanddeler.

Skolen er svært godt tilpasset omgivelsenes dimensjoner. Landskapet og naturen får slippe inn mellom fløyene, og enkelte steder til og med under utkragede bygningsvolumer. Slik blir samspillet mellom ute og inne, natur og kultur, en viktig del av skolen. Skolens rom og funksjoner er organisert langs et vrimle- og fellesrom som på en svært vellykket måte følger terrengfallet helt fra kollen i syd og til idrettsbanen i nord. Dette rommet samler skolen og blir et spektakulært og aktivt sted som det vil være naturlig å gå innom for alle på vei mellom gjøremål i løpet av skoledagen.

Contact Person

Hanne Kruse
Hanne Kruse Team leader, Civil Architect
Office:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Measures: Nybygg Acquisition: Competition Location: Bronsbunapen, Tvedestrand Client: Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand Kommune Gross Area: 19 000 m2 Status: Oppstart september 2016, ferdigstilt august 2020 Cooperation: Entreprenør: Veidekke, Landskapsarkitekter: Snøhetta Disciplines: Interior / Architecture Enviromental Aspect: Plusshusstandard