Sandmoen brannstasjon

Sandmoen brannstasjon
Foto: Harald Øren
Sandmoen brannstasjon
Foto: Harald Øren
Sandmoen brannstasjon
Foto: Harald Øren
Sandmoen brannstasjon
Foto: Harald Øren
Sandmoen brannstasjon
Foto: Harald Øren
Sandmoen brannstasjon
Foto: Harald Øren
Sandmoen brannstasjon
Foto: Harald Øren
Sandmoen brannstasjon
Foto: Harald Øren
Sandmoen brannstasjon
Foto: Harald Øren
Sandmoen brannstasjon
Foto: Harald Øren
Sandmoen brannstasjon
Foto: Harald Øren
Previous Next

Sandmoen brannstasjon

Trøndelag Brann- og redningstjeneste

Stasjonen på Sandmoen ligger på østsiden av Østre Rosten. Terrenget på tomta faller mot sørøst, og det er anlagt to ulike nivå for adkomst, utvendige plasser og innganger. Det øvre nivået på vestsiden har adkomst, parkering og inngang for ansatte i beredskap. Utrykningstrafikken er helt adskilt fra annen trafikk, og adkomst og manøvreringsareal for utrykningskjøretøy skjer på nedre nivå. Øst på tomta er det plassert et stort øvingsområde. Her foregår intern og ekstern kursing, og denne virksomheten får egen adkomst, parkering og inngang på nedre nivå. Alle funksjoner knyttet opp mot kursvirksomheten er lagt på østsiden av bygget. Denne delen av bygget består av hovedinngang, seminarrom, garderober og pauserom for kursdeltakere. På nedre nivå er vognhall med alle støttefunksjoner, gymsal, lager og tekniske rom. Plan 2 inneholder mannskapenes overnattings- og oppholdsrom, kjøkken/ spiserom og styrkerom med tilhørende garderober. Stasjonen inneholder spesialavdeling for øvings- og kursvirksomhet.

Sandmoen Brannstasjon inngår i en ny struktur av Trøndelag brann og redningstjenese som 1 av 4 nye stasjoner.

Contact Person

Gunnar
Gunnar Næss Team leader, Contract manager, Civil Architect
Office:
Trondheim
Mob:
+47 950 89 553
gn@linkarkitektur.no
Measures: Nybygg Location: Kvenildstrøa 4, Heimdal Client: Trondheim Kommune Eiendom Gross Area: 2 140 m2 Status: Ferdigstilt 2012 Cooperation: Totalentreprenør Skanska Disciplines: Architecture / Landscape