Nyheder

Nyt boligområde i Lejre bringer generationerne sammen

Illustration: LINK Arkitektur

Nyt boligområde i Lejre bringer generationerne sammen

2020-12-21

Et nyt grønt boligområde, Degnejorden i Lejre By, vil i høj grad bestå af moderne og livlige bofællesskaber, hvor generationerne lever tæt sammen og hjælper hinanden. Bag projektet står ejendomsfonden Core Bolig X, der sammen med denskandinaviske tegnestue LINK Arkitektur, er kåret som vinder af konkurrencen om at udvikle boligområdet.

Bofællesskaber med masser af aktivitetshuse og grønne områder med plads til samvær er en stærk tendens i moderne boligbyggeri. Over hele landet efterspørger danskere i stigende grad boligområder, hvor man har sin egen bolig, men hvor fællesarealerne og landskabet inviterer og integrerer fællesskabet. Denne boligform imødekommer desuden tidens stærke ønske om at bo mere bæredygtigt – både i klimamæssig og social forstand.

Et sådant område er Degnejorden i Lejre By. Her skal LINK Arkitektur for ejendomsfonden Core Bolig X, tegne ca 89 boliger på det i alt fem hektar store område hvoraf de 60 vil være målrettet seniorvenlige fællesskabsboliger og de resterende dedikeret til en lokal beboergrupper der ønsker at etablere et eget bofællesskab. ’Vi glæder vi os meget til at forsætte det gode samarbejde med Core Bolig X, Lejre Kommune og naboerne’ siger Kristina Jordt Adsersen, segmentchef Bolig, LINK Arkitektur. 

Det nye område vil bestå af klynger af boliger, hvor en stor del primært vil henvende sig til seniorer, mens et andet område målrettes forskellige generationer. Fælles for dem alle er, at boligerne bygges under hensyn til områdets natur og biodiversitet i overensstemmelse med FN’s verdensmål om at bygge bæredygtigt og energibesparende. På fællesarealerne vil der fx være drivhuse, insekthoteller, nyttehaver og bålpladser.

”Det er en hel klar megatrend, at vi gerne vil have et stærkere fælles liv med dem, vi bor sammen med, men samtidigt have mulighederne for at kunne trække os tilbage og være os selv. Det er kollektiverne i en ny form, vi ser komme tilbage,” fortæller arkitekt og segmentchef Bolig i Link Arkitektur, Kristina Jordt Adsersen.

Bebyggelserne er placeret i klynger, der giver plads til landskabet mellem dem, og der er forskydninger i bygningernes plan og højde, så de placeres så hensynsfuldt som muligt i forhold til terrænet, naturen og naboerne.

LINK Arkitektur har de seneste år specialiseret sig i ikke bare klimamæssig, men også social bæredygtighed. Det vil sige boliger, hvor man naturligt dyrker fællesskabet, afhjælper ensomhed og hjælper hinanden. LINK har blandt andet stået for bofællesskabet Fyrkildevej i Aalborg Øst, som er det første af sin art herhjemme, der er henvendt til ”seniorer med CVR-nummer” – det vil sige erhvervsaktive og selvstændige ældre og midaldrende.

”Mange ældre vil på et tidspunkt gerne flytte til en bolig, der er noget mindre end deres parcelhus, men samtidigt stadig blive boende i deres nærområde. Samtidigt er de kommende generationer af ældre i høj grad en stærk ressource i bofællesskaber. Det er noget, vi vil komme til at se meget mere af i de kommende år,” forklarer Kristina Jordt Adsersen.

Kontaktperson

Kristina Jordt Adsersen
Segmentchef Bolig, Arkitekt MAA / Cand.arch.
Mob:
+45 28 40 30 59
kja@linkarkitektur.dk