Nyheder

Nyt friplejehjem skal puste liv i det nedlagte Haderslev Sygehus

© Kortforsyningen

Nyt friplejehjem skal puste liv i det nedlagte Haderslev Sygehus

2020-11-04

LINK Arkitektur skal i samarbejde med Bo Michelsen A/S stå for realiseringen af et nyt friplejehjem med 60 boliger, der skal opføres ned til Haderslev Dam. Friplejehjemmet skal drives af Danske Diakonhjem, og alle borgere, uanset hjemkommune, kan søge om plads.

Det stigende antal ældre og et voksende fokus på sundhed, trivsel og et aktivt liv i den tredje alder betyder, at stadig flere danskere ønsker selv at vælge og påvirke rammerne om vores alderdom. Det giver en øget søgning til bl.a. friplejehjem, hvor beboere bl.a. kan tilkøbe wellness og ekstra rengøring.

Danske Diakonhjem driver flere friplejehjem i hele Danmark, og det seneste tilbud skal opføres af Bo Michelsen A/S som totalentreprenør, mens LINK Arkitektur skal stå for projekteringen.

LINK Arkitektur besidder en dyb faglighed inden for både sundhedsbyggerier og fællesskabsorienterede flerboliger. Et eksempel er det roste Fællesskabets Hus i Ry, der rummer 72 bæredygtige demensboliger – og i den anden ende af skalaen, det nybyggede Alssund Kollegie i Sønderborg, hvor LINK ligeledes arbejdede sammen med Bo Michelsen A/S.

”Et plejehjem, hvor der er rart at leve, skal rumme den rette balance mellem private, trygge rum og indbydende fællesarealer, der kan danne ramme om sociale aktiviteter. Det er denne balance, vi sigter efter i udformningen af det nye friplejehjem – samtidig med at vi vil optimere samspillet med de smukke omgivelser og udnytte vores høje standarder inden for arkitektonisk optimering af plejemæssige arbejdsprocesser, trivsel og velvære”, siger Esben Trier Nielsen, projektleder og arkitekt MAA hos LINK Arkitektur.

Det nye friplejehjem opføres i den tidligere psykiatriske afdeling af Haderslev Sygehus. Alle patientfløje rives ned og bygges op igen, så kun bagsiden af bygningen bliver stående. Denne del, som kommer til at rumme fællesfaciliteter, herunder et spa-område, forhøjes for at optimere udsigten over vandet.

Danske Diakonhjem er en selvejende, nonprofitorganisation med over 60 års erfaring inden for at drive plejehjem, hospices og boliger for forskellige målgrupper. Danske Diakonhjem er den største ikke-kommunale aktør på ældreområdet med i alt 2500 ansatte.

LINK Arkitektur er en skandinavisk arkitektvirksomhed med 500 medarbejdere, der samarbejder på tværs af landegrænser og udveksler specialistkompetencer, som udnyttes ved store projekter i de skandinaviske lande.

Kontaktperson

Esben Trier Nielsen
Projektchef / Byggeøkonom MDB / Arkitekt MAA
Mob:
+45 40 58 80 32
etn@linkarkitektur.dk