Nyheder

LINK arkitektur vinder konkurrence om Fællesskabets Hus i Ry

LINK arkitektur er udpeget som arkitektrådgiver på opførelsen af Fællesskabets Hus i Ry. Et plejecenter, der åbner op og inddrager alle borgere. Visualisering: LINK arkitektur / Beauty and the Bit.

LINK arkitektur vinder konkurrence om Fællesskabets Hus i Ry

2017-07-03

Med et projekt der fokuserer på hjerterum og hjemlighed samtidigt med at det er demensvenligt er LINK arkitektur sammen med C.C. Contractor, Labland og COWI udpeget som vinder af konkurrencen om opførelse af Fællesskabets Hus i Ry.

Fællesskabets Hus skal være et sted for alle borgere – ung som gammel. Som en fysisk manifestering af lokalsamfundet og det fællesskab det indeholder, skal det nye byggeri støtte op om og udvikle velfærdsalliancer mellem borgere, organisationer og kommune.

"Det er et byggeri, der skal udstråle liv og fællesskab, og hvor der skabes rum for både det uformelle og det mere formelle møde mellem borgere, besøgende, beboere og ansatte. Fællesskabets Hus skal være et sted, hvor livet fortsat leves", forklarer arkitekt Niels Bondrup, LINK arkitektur.

Hjemlighed for alle

Fællesskabets Hus skal rumme 72 plejeboliger, som skal være egnede til borgere med demens. Derudover skal det indeholde centerfunktioner som café, en sundhedsklinik, administrative faciliteter, en multisal og et produktionskøkken alt sammen bundet op på et dobbelthøjt orangeri, der bliver hjertet i det nye byggeri.

"Vores klare mål har været etableringen af hjemlighed fremfor institution og tilgængelighed for ikke kun beboerne, men også det øvrige lokalsamfund", forklarer Niels Bondrup.

Grunden som projektet skal opføres på, har altid fremstået som en offentlig, grøn lomme i villakvarteret. Først som helt åbent sportsanlæg og senere som campusbebyggelse med først rådhus og senest fagsekretariat for teknik og miljø.

"Vi har bestræbt os på at bibeholde grundens offentlige karakter blandt andet ved at prioritere en stiforbindelse, der løber på tværs af grunden og ved at holde bebyggelsen fri af grundens kanter, så man kan bevæge sig hele vejen omkring bebyggelsen", siger Niels Bondrup.

Stedbunden arkitektur

Fællesskabets Hus fremstår som én sammenhængende bebyggelse, der rummer plejeboliger, fællesarealer og centerfunktioner. Bebyggelsen er disponeret som et lavt anlæg i to plan, der giver nærhed til levende, grønne udearealer og som skalamæssigt indskriver sig i den omkringliggende by.

Området omkring det nye byggeri er kendetegnet ved at bestå af boligbebyggelse i en mindre skala. For at tilpasse byggeriet til konteksten brydes byggeriet op i en række mindre bygninger. Bygningsmassen er derved på én og samme tid disponeret som ét samlet byggeri og samtidig nedskaleret og relateret til de omkringliggende bebyggelser igennem tiltag som forskydninger i volumenet, varierende tagmotiver, fugefarver og i komponeringen af vindues- og altanmotiver.

Byggeriets overordnede udtryk og nedskalering i mindre volumener er medvirkende til at skabe lokale identificeringer og giver et troværdigt billede af en bebyggelse, der signalerer hjemlighed. En gevinst ved hovedgrebet er den umiddelbare kontakt til de trygge indre gårdrum. Frem for en traditionel organisering af boliger på hver side af et gangareal, formår forslaget at gøre den visuelle kontakt til dagslys og uderum til en del af husets kendetegn og en kvalitet for den enkelte beboer,” udtaler juryen efter at have udvalgt teamets forslag som vinder af konkurrencen.

Første spadestik er planlagt til slutningen af 2017. Fællesskabets Hus forventes færdigt i juni 2019. Anlægssummen er 100 mio. kroner.


For yderligere information

Niels Bondrup Jensen

Leder af konkurrenceafdelingen / Sagsarkitekt / Arkitekt MAA

M: + 45 30 69 02 23 

E: nbj@linkarkitektur.dk