Nyheder

Multiconsult ASA overtager alle aktier i LINK arkitektur

Multiconsult ASA overtager alle aktier i LINK arkitektur

2015-08-12

Sammen skal vi skabe fremtidens LINK arkitektur!

LINK arkitektur bliver et helejet datterselskab af Multiconsult ASA. Navnet LINK arkitektur videreføres. Det er ingen planer om ændringer i drift og organisation og alle de fire partneraktionærer fortsætter i selskabet.

Den videre udvikling af selskabet vil blive bestemt af bestyrelsen og ledelsen i forhold til markedets behov. Rekrutteringsprosessen af en ny administrerende direktør fortsætter som planlagt. Der er igangsat et strategiarbejde i LINK arkitektur for den kommende periode. Arkitektur vil blive et selvstændigt tema i koncernstrategien for Multiconsult. Sammen skal moder- og datterselskab skabe fremtidens LINK arkitektur!

Fælles kraft
Med en ejer får LINK arkitektur større gennemslagskraft og dermed bedre muligheder for at videreføre og styrke LINK arkitektur som en af de førende arkitektvirksomheder i Norden. Der er en stigende efterspørgsel fra både privat og offentlig sektor efter integrerede ingeniør- arkitekt, landskab, plan og interiør virksomheder med stærke kompetencer og kvalitative krav. Samspillet mellem arkitektur og rådgivning i de tidlige faser af projekter er centralt i dagens samfund hvor udvikling går mod øget urbanisering og bæredygtighed.

Multiconsult´s historie som ejer i LINK arkitektur- Multiconsult kom ind i ejerkredsen af LINK i 2008 og blev selskabets største aktionær med 32 % af aktierne samtidig med at WSP kom ind med 20% af aktierne.

- Med overtagelsen overtager de nu de øvrige 68 % af aktierne og bliver eneste ejer i selskabet.
- Sælgere af LINK arkitektur er Målsnes Invest AS, Tviberg AS, Ona Fyr AS, Halleraker AS, Paladio AS and WSP Europe AB.
- Transaktionerne forventes at finde sted omkring den 15. september 2015.
- Afslutning af købet er betinget af godkendelse fra de norske konkurrencemyndigheder.