Nyheder

Heimdal Videregående skole

Heimdal Videregående skole

2014-09-22

LINK arkitektur er, sammen med Aasen Bygg, gået videre i konkurrencen om Heimdal Videregående Skole i Sør Trøndelag Fylkeskommune.

Projektet er 21.000m2 og omfatter en række meget forskelligartede undervisningsfaciliteter inden for musik, dans & drama, helse & pædagogik, elektro, IKT servicefag, idræt samt almene fag. Dertil kommer en flerbugerhal, der bl.a. rummer tre 3 håndboldsale efter internationale standarder.

Der er i projektet lagt stor vægt på fleksibilitet og sambrug af de forskellige faciliteter, herunder de indre sammenhænge i byggeriet. Derudover har bæredygtigheden været i fokus, da kravene til energieffektivitet og miljø været meget høje, bl.a. med baggrund i at kommunen er medlem af det norske Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB). Således er projektet planlagt som passivhus og ’nullutslippsbygg’ (ZEB-OM).

Både arkitekt og leder af LINKs kontor i Trondheim, Gunner Næss, som er ansvarlig for projektet, og M.Sc. og leder af LINK arkitekturs afdeling for miljø og bæredygtighed, Ferry Smits, er meget glade for det fokus, der har været på miljø og energi. Bygherrens krav stemmer godt overnes med LINK arkitekturs ambitioner om at skabe bæredygtig arkitektur.

På samme måde er resten af konkurrenceteamet stolte af projektet og af at det er lykkedes at forene energieffektivitet og æstetik og skabe et byggeri, præget af multifunktionalitet, gode dagslysforhold og sammenhæng med omgivelserne.

Med på teamet er, foruden LINK arkitektur og Aasen Bygg, også Sweco, Vintervoll, Oras og TekØk. Internt hos LINK har vi trukket på medarbejdere fra både Trondheim, Bergen og København.

Kreditering ved brug af illustrastioner: Illustration LINK arkitektur