Nyheder

Danske arkitekter på besøg hos LINK arkitektur i Malmö

Danske arkitekter på besøg hos LINK arkitektur i Malmö

2014-09-15

Tirsdag d. 16. september besøger danske ’Byens netværk’ og ’BIM Equity’ LINK arkitektur i Malmø for at høre om, hvordan tegnestuen bruger BIM i sit daglige arbejde.

LINK arkitektur er i front i udviklingen af det digitale byggeri. Det er tegnestuens vision ved brug af BIM at skabe et kontinuerligt og frit informationsflow mellem projekterende, entreprenører og bygherrer gennem alle byggeriets faser; fra de tidlige planlægningsfaser over byggeprocessen til driftsfasen og helt frem til en eventuel genbrugsfase.

Blandt tegnstuens mest omfattende BIM-projekter er Akut- og Infektionsklinikken på Malmø Universitetssygehus, hvor en BIM-baseret udvekslingsplatform bl.a. medførte store besparelser på det 27.000 m2 store projekt.

På samme måde arbejder tegnestuen netop nu med Södersjukhuset i Stockholm, der skal moderniseres og udvides med 74.000 m2 med akutmodtagelse, operationsstuer, sterilcentral, plejeafdeling mm. Også i dette projekt spiller brugen af BIM en afgørende rolle som et værktøj til at sikre en omfattende informationsudveksling og en bred tværfaglig kontrol gennem alle faser og på samtlige niveauer. Målet er at skabe bedre tekniske og funktionelle løsninger, modarbejde fejl, sikre lavere omkostninger, generelt at øge kvaliteten og dermed skabe et holdbart og bæredygtigt projekt.

Netop arbejdet med de to hospitaler vil være omdrejningspunktet for LINK arkitekturs foredrag om, hvordan BIM er en blevet en integreret del af tegnestuen workflow, og hvilke fordele det har. 

Læs mere om besøget på Byens netværks websted

Læs mere om LINK arkitekturs arbejde med BIM