Nyheder

Verdens mest bæredygtige byggeri skabes i Trondheim

ZEB Flexible Lab - Illustration: LINK arkitektur

Verdens mest bæredygtige byggeri skabes i Trondheim

2020-04-02

ZEB Flexible Lab1 bliver det mest bæredygtige byggeri i verden med dokumenteret klimaregnskab. Nuludledningslaboratoriet, som skabes af NTNU og SINTEF i samarbejde med Veidekke og LINK arkitektur, vil stå klar i 2020.

ZEB Flexible Lab1 i Trondheim bliver et kontorbyggeri med højspecialiseret forskningsudstyr og undervisningslokaler, hvor NTNU og SINTEF vil teste ny nuludledningsteknologi. Byggeriet bliver verdens første nuludledningsbyggeri2 med dokumenteret klimaregnskab, som viser totalt Co2-udslip med tilsvarende kompensation af energiproduktionen. Dette er et banebrydende projekt i verdenssammenhæng, som vil sætte en ny standard for morgendagens byggeri.

LINK arkitektur står for arkitektur, landskabsarkitektur og arbejdspladsudformning, i tillæg til at være energirådgiver med ansvar for klimaregnskabet og energikoncept for byggeriet. Desuden har LINK bidraget med forslag til design af byggeriets fremtidsrettede ventilationsprincipper.

Klimagasudslip i samlet livscyklus kompenseres af energiproduktion på byggeriet

ZEB Flexible Lab bliver et forbillede og er «state of the art» for, hvad et byggeri kan præstere, når det gælder lavt klimagasudslip. Byggeriet skal tilfredsstille krav for ZEB-COM byg, som betyder, at CO2 udslippet fra produktion, transport, byggeplads, opførelse af byggeriet og drift, over en 60 års periode skal kompenseres af energiproduktion på byggeriet. For at få klimagasudslippet ned og reducere effekt-topper i reel drift er der indarbejdet en række virkemidler i projektet3.

Bygningen får sit eget energiforsyningssystem og bliver koblet til offentlig strøm og fjernvarmenettet på campus. Måling og kontrol af energiforsyning, lufttilførsel, belysning og solafskærmning kombineret med antal brugere af byggeriet udføres via et bygningskontrol-system. Kunstig intelligens gør det mulig at tolke sammenhænge mellem indendørs positioneringsdata og indeklima-data. Selve laboratoriet er udstyret med integrerede solcellepaneler og en varmepumpe, som kan benytte sig af forskellige varmekilder, f.eks. varmegenvinding fra service og udendørs luft.

Byggeriet har et beregnet leveret energibrug på 38.5 kWh/m2 BRA år, solceller leverer en årlig energiproduktion på 89 kWh/m2 BRA år. Over en 60 års periode vil produktionen fra solceller kompensere udslippet fra opførelse, materialer og drift af byggeriet.

Nyskabende arbejdspladsudformning

Det nye laboratorie skal være et «Living Lab», hvor forskningen skal give svar på, hvad der skal til for at opnå gode kontor- og undervisningsarbejdsforhold i en ZEB-bygning. Dette indebærer fleksibilitet i arealudformningen og muligheder for ændringer af arbejdspladsinddeling, blandt andet indervægge som nemt kan flyttes/demonteres. Arkitektoniske kvaliteter og planløsninger, som bidrager til at opretholde god produktivitet, brugskvalitet og trivsel også i utraditionelt udformede arbejdspladsområder, er vigtige parametre, der er lagt vægt på.

Et signalbyggeri

Byggeriet består af 1.800 kvm over fire etager. Første etage er formgivet som åben og indbydende med kantine og præsentationsrum i forbindelse med et inviterende indgangsparti. Med indblik i energiproduktionen og lagring af energi, som vises frem på første plan, vil byggeriet vække nysgerrighed og blive et attraktivt besøgsmål. Byggeriet er udført med en funktionel struktur med massive trækonstruktioner i et fleksibelt grid. Formen er inspireret af siliciumkrystaller, der bruges til at producere solcellepaneler. Derudover er byggeriets form baseret på funktion og med udgangspunkt i, at bygningens produktion af energi modsvarer CO2 udslippet fra produktion af materialer, fragt af materialer til byggepladsen, drift af byggeplads, opførelse af bygninger og driften af bygningen. Bygningens facader og tag er beklædt med solcellepaneler, og taget hælder med 42 grader mod syd for optimal energiproduktion. Dette giver bygningen en særpræget identitet, og det vil fremstå som et signalbyggeri. 

1 ZEB Flexible Lab betyder Zero Emission Building Flexible Laboratorium

2 Bygninger med nuludledning fokuserer på klimagasudslip i stedet for på energiforbrug. Klimagasudslip fra alle faser af byggeriet og drift skal modregnes ved produktion af vedvarende energi på stedet.

3 Kilde: ZEB Flexible Lab