Nyheder

DISRUPTION INDEFRA: PARAMETRISK DESIGN

Nordfløjen, Rigshospitalet København

DISRUPTION INDEFRA: PARAMETRISK DESIGN

2020-03-05

Digital disruption af kreative brancher ses ofte som en trussel; en modsætning til det menneskelige touch og den originale tanke. Det gælder også for arkitekturen, for hvilken algoritme kan erstatte det modige menneskelige blik for den unikke detalje og det store vue, der placerer byggeriet i tid og rum?

Der findes da også allerede endeløse eksempler på maskinel arkitektur, der er tegnet fantasiløst på computere uden sans for, hvordan liv leves i og udenfor bygninger. Men hvis den næsten uendelige regnekraft og datamængde udnyttes optimalt og kreativt, så har den potentialet til at revolutionere arkitekturen. Det er uomgængeligt!

Svaret på denne ambition hedder parametrisk design. En digitaliseret designproces, der bygger på algoritmiske metoder, som styrker forholdet mellem intention og udførelse. Ved at kvalificere en automatiseret del af formgivningen, kan vi skabe højt kvalificeret og gennemtestet arkitektur – og frigive ressourcer til kreativitet og nytænkning. Vi bliver med andre ord kuratorer af vores egen faglige erfaring.

LINK arkitektur har netop ansat tre store kapaciteter inden for parametrisk design, som skal lede virksomhedens arbejde inden for digitale designprocesser i Danmark, Norge og Sverige. Et særligt fokus bliver helende arkitektur i sundhedsbyggerier i Skandinavien og internationalt gennem eksport.

LINK arkitektur står på en base af viden og erfaringer fra arbejdet med en lang række hospitaler gennem de seneste tre årtier. Denne type projekter indeholder en lang række krav til funktionalitet, logistik, teknologi og bæredygtighed, som kræver omfattende og arbejdstunge beregninger og designprocesser. Gennem parametrisk design kan vi automatisere en del af arbejdet med at tilgodese fx kliniske processer, hygiejne, dagslys, gåafstande mv. og anvende de parametriske modeller både i udvikling og projektering. Vores digitale vidensbank kommer til at fodre algoritmerne, og vil over tid kunne synkroniseres med LINKs designprincipper og kultur.

Parametrisk design er således et udtryk for rettidig digital disruption indefra – og en metode til udvikling af arkitekturen, der i sidste ende vil betyde et markant løft af den kreative formgivning. Til fordel for branchen, vores kunder og brugerne af vores byggerier.

--

Informationer:


Konference:

8th Symposium Health Care of the Future

March 06, 2020 - Academy of Arts Berlin

LINK arkitektur er repræsenteret ved:

Computational Design Lead

Jan Buthke

Head of Business Development

Mikael Pontoppidan

Oplæg fredag d. 6/3/20.

Emne:

Healing Algorithms

LINK arkitekturs digitale rejse mod parametrisk design

http://www.enah.eu/

Kontaktperson

Mikael Pontoppidan
Commercial Director, International
Mob:
+45 26 22 75 45
mp@linkarkitektur.dk
Jan Buthke
Parametric Design, Computational Design Lead
Mob:
+45 61 93 61 93
jb@linkarkitektur.dk
Mette Dan-Weibel
Direktør Sundhed
Mob:
+45 40 44 40 92
mdw@linkarkitektur.dk