Nyheder

LINK arkitektur tegner fremtidens seniorbofællesskab

Det nye seniorbofællesskab på Fyrkildevej er en del af en omfattende renovering og udvidelse af et stort boligområde i Aalborg Øst.

LINK arkitektur tegner fremtidens seniorbofællesskab

2017-08-25

LINK arkitektur skal tegne et nyt seniorbofællesskab i Aalborg. Her skal tegnestuens nyudviklede seniorkoncept stå sin prøve i et samarbejde med Himmerland Boligforening og Realdania og inspirere til flere seniorbofællesskaber. Behovet er stort – op mod 200.000 danskere over 50 år er interesserede at bo sammen med andre.

Duften fra fællesgryderne breder sig. Naboer stimler sammen for at slutte sig til fællesskabet og dele dagen med hinanden. Efter middagen trækker nogle sig tilbage til egen bolig, mens andre mødes i det fælles cykelværksted for at gøre klar til næste uges fælles tur. Sådan kunne en aften i et moderne seniorbofællesskab i 2017 meget vel forløbe.

Komplet, egen bolig kombineret med muligheden for at tilvælge socialt samvær efter behov. Det er drømmen for fremtidens seniorer, der ønsker sig bedre livskvalitet og mindre ensomhed via et liv i fællesskab med andre. Det viser undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og Realdania.

Faktisk er op mod 200.000 danskere over 50 år interesserede i at bo i seniorbofællesskab. Desværre er der kun boliger til 7.000.

Men nu sker der noget. Arkitekt Lotte Rolighed skal sammen med sit team fra LINK arkitektur tegne et nyt seniorbofællesskab i Aalborg. Her skal tegnestuens nyudviklede seniorkoncept stå sin prøve i et samarbejde med Himmerland Boligforening og Realdania. Projektet skal være med til at øge livskvaliteten hos seniorer og bekæmpe ensomhed. Det skal samtidig inspirere til nye former for seniorbofællesskaber i den almene boligsektor.

- Seniorbofællesskabet bliver en del af det almene boligbyggeri på Fyrkildevej i Aalborg Øst. Men seniorbofællesskaber er en mulighed over hele landet og i alle typer kontekst, siger Lotte Rolighed.

Fleksible interessefællesskaber

Igennem de sidste to år har Lotte Rolighed og boligteamet hos LINK arkitektur arbejdet dedikeret på at udvikle et egentligt program for seniorbofællesskaber.

 - Gennem analyser og studier af boligen og livet i boligen har vi identificeret de vigtigste parametre for det gode seniorbofællesskab, siger Lotte Rolighed.

Bofællesskabet som boform er helt specielt, fordi det både skal kunne rumme private, individuelle behov og samtidig facilitere et stærkt fællesskab. I praksis skal der kunne skrues op og ned for omfanget af fællesfaciliteter, for der er stor forskel på behovene i de enkelte projekter.

- Som arkitekter er det vores opgave at skabe balancen mellem fælles og private behov ved hjælp af de rigtige rum og faciliteter. Nogle vil eksempelvis gerne have to separate soveværelser og andre har behov for et stort dele-køkken eller fælles motionsrum. Det er vigtigt, at fællesfaciliteterne er tegnet og placeret, så man ser og møder hinanden, siger Lotte Rolighed. 

Hjemlige fællesarealer

- Boligen adskiller sig fra andre byggerier ved, at den er vores base – vores private sted og frirum. Vi skal for alt i verden undgå det institutionelle, når vi tegner bofællesskaber. Arkitektonisk har vi derfor fokus på variation og en menneskelig skala. Omgivelserne betyder også meget for hjemligheden. Her er det vigtigt at skabe udearealer i menneskelig skala, forklarer Lotte Rolighed.

De fleste seniorer udtrykker ønske om at have deres egen private bolig i tilknytning til bofællesskabet, som de frit kan præge.

Og det samme gælder fællesarealerne. De skal have samme personlighed og tryghed som de private arealer, mener Lotte Rolighed.

 - Hjemlighed og identitet skaber vi blandt andet med zoneinddeling, belysning, møbler og farvesætning. Materialer og teksturer er meget vigtige. Et trægulv er for eksempel meget mere hjemligt end linoleum, forklarer Lotte Rolighed.

- Vores mål er at skabe fællesarealer, der er en forlængelse af den private bolig, og hvor beboerne opfører sig lige så hjemligt som på deres private kvadratmeter. Der skal ikke være den store forskel på, om de smider sig på sofaen i deres private stue eller den fælles pejsestue.


For yderligere informationer kontakt: 

Lotte Rolighed, Segmentchef Bolig

Tel:+45 61 93 61 61

Email: lr@linkarkitektur.dk