Nyheder

LINK arkitektur vinder rammeaftale med Boligselskabet Sjælland

En erklæret målsætning for et hastigt voksende LINK arkitektur er vækst på boligområdet. Arkitektvirksomheden, er allerede involveret i en lang række boligprojekter i hele Skandinavien. Blandt andet renoveringen af Kildeparken i Aalborg.

LINK arkitektur vinder rammeaftale med Boligselskabet Sjælland

2017-08-15

LINK arkitektur har netop underskrevet en toårig rammeaftale om arkitekt- og ingeniørrådgivning med Boligselskabet Sjælland i Roskilde. Dermed føjes endnu en succes til LINK arkitekturs satsning på boligarkitektur.

En erklæret målsætning for et hastigt voksende LINK arkitektur er vækst på boligområdet. I december 2016 opkøbte LINK arkitektur tegnestuen aarhus arkitekterne, der nu udgør virksomhedens danske afdeling med i alt 90 medarbejdere i Aarhus og København.

- Med 450 ansatte i Danmark, Norge og Sverige har vi altid de fornødne specialistkompetencer til rådighed i virksomheden. Vi kan altså sammensætte det helt rigtige hold til hver enkelt opgave, udtaler vicedirektør Kirsten Anker Sørensen.

LINK arkitekturs norske og svenske afdelinger kan fremvise en imponerende portefølje af boligprojekter. Også i Danmark er LINK arkitektur under navnet aarhus arkitekterne en erfaren rådgiver inden for boligbyggeri.

- Vi omsætter norske, svenske og danske tankesæt i arkitektur med en særlig nordisk nerve, forklarer Kirsten Anker Sørensen om tegnestuens arkitektoniske vision.

Højt niveau

Rammeaftalen med Boligselskabet Sjælland løber fra juli 2017 til juli 2019. Omfanget af rådgivningsbehovet forventes at udgøre 150 mio. kr. over de næste par år. Ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen er tilknyttet som underrådgiver.

Boligselskabet Sjælland, der er en af de største boligforeninger på Sjælland, blev i 2007 skabt som en fusion mellem en række sjællandske boligselskaber med rødder tilbage til 1899. Boligselskabet udlejer almene boliger på det meste af Sjælland, bl.a. i Roskilde, Ringsted, Holbæk, Køge og Vordingborg.

I alt seks virksomheder er tildelt rammeaftalen.

- De vindende tilbud har alle haft et højt niveau både i forhold til pris og i forhold til kvalitet, lyder det i begrundelsen fra Boligselskabet Sjælland.

I sit tilbud har LINK arkitektur fremhævet sin samarbejdsmodel, der lægger vægt på beboerdemokrati og beboerhensyn, men også på, at projekter gennemføres inden for de tidsmæssige og økonomiske rammer.


Arkitektur løser sociale problemer

I øjeblikket er LINK arkitektur i gang med en omfattende tryghedsrenovering af Danmarks mest utrygge boligområde, Bispehaverne i Aarhus, samt renoveringen af knap 500 almene boliger i Kildeparken i Aalborg. Samtidig går LINK arkitekturs renovering af Korskærparken i Fredericia ind i den afsluttende fase. Bebyggelsen er allerede, i kølvandet på de mange initiativer, fjernet fra den officielle danske ghettoliste for socialt udsatte områder.