Nyheder

Vi er prækvalificeret til to rammeaftaler

Vi er prækvalificeret til to rammeaftaler

2017-04-10

LINK arkitektur er inviteret til at give tilbud på to rammeaftaler vedr. almene boliger. Den ene vedrører arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning for Boligforeningen Ringgården, mens den anden omhandler arkitekt- og ingeniørrådgivning for en af de største boligforeninger på Sjælland, Boligselskabet Sjælland.

Boligforeningen Ringgården

Vi er blandt de 8 udvalgte teams, der skal give tilbud på en 4-årig rammeaftale om arkitektrådgivning for Boligforeningen Ringgården.

Til projektet, som vedrører teknisk rådgivning og bistand vedr. arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning har vi dannet hold med JAJA og LABLAND.

Boligforeningen Ringgården er den næstældste almene boligforening i Aarhus. Den omfatter 45 afdelinger med ca. 3.700 boliger og har fokus på at bygge fornyende og bæredygtig boligarkitektur.

Boligforeningen har boliger til både familier, enlige, seniorer og studerende. Geografisk dækker Ringgården et område fra Holme i syd til Trige og Hjortshøj i nord, og fra Hasle i vest til de nye bynære havneområder mod øst.

Boligselskabet Sjælland

Sammen med Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma er vi udvalgt til at give tilbud på en 2-årig rammeaftale for arkitekt- og ingeniørydelser for Boligselskabet Sjælland.

Boligselskabet Sjælland er en af de største boligforeninger på Sjælland. Foreningen har ca. 12.500 lejeboliger fordelt ud over et stort område på Sjælland. Afdelinger råder over forskellige boligtyper som f.eks. familieboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og boliger til mennesker med et handicap.

Rammeaftalen vil omfatte teknisk rådgivning og bistand vedrørende renovering, ombygning, istandsættelse og nybyggeri af boligselskabets ejendomme og de af boligselskabet administrerede ejendomme.