Nyheder

LINK arkitektur stiller med keynote speaker på Building Green

LINK arkitektur stiller med keynote speaker på Building Green

2017-03-27

LINK arkitekturs Sustainability Manager i Sverige Ivana Kildsgaard er keynote speaker på Building Green Aarhus torsdag den 30. marts kl 09.15.

Ivana Kildsgaard vil tale om den svenske tværfaglige branchesammenslutning ”100-gruppen”, der fokuserer på at udvikle kriterier, arbejdsmetoder og forretningsmodeller for bæredygtige indeklima-løsninger.

Medlemmerne af 100-gruppen består af en bred vifte af aktører inden for den svenske byggebranche.

Ivana Kildsgaard fra LINK arkitektur er formand for 100-gruppen. I sit daglige virke er hun ansvarlig for LINK arkitekturs bæredygtighedsarbejde i Sverige.

Hos LINK arkitektur er bæredygtighed en integreret del af hele vores organisation. Det betyder, at vi i alle vores opgaver - med hjælp fra vores egenudviklede værktøj - identificerer vigtige bæredygtighedsaspekter og integrerer dem i arkitekturen. På denne måde bidrager vi til en bæredygtig udvikling, forklarer Ivana Kildsgaard.

Holistisk tilgang

LINK arkitektur arbejder med bæredygtighed gennem en integreret designproces, der sikrer sammenhæng mellem arkitektur og de forskellige interessenter i byggeprocessen. I projektet ”Kollegieboliger ved havnen i Sønderborg”, tegnet af LINK arkitektur i Danmark, er arkitektoniske valg og bæredygtighedshensyn integrerede faktorer i forhold til en ufravigelig målsætning om at levere langtidsholdbare kvalitetsbyggerier, der opfylder gældende DGNB- standarder for økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Den integrerede designproces er en generel tankegang på tegnestuen, der bl.a. sørger for deltagelse af interne og eksterne specialister med forskellig faglighed gennem hele processen.

Allerede i de indledende faser rådgiver LINK arkitektur om bæredygtighed og fastsætter en målsætning, hvor graden af bæredygtighed aftales med bygherre. Målsætningen er følgelig fastlagt i den allertidligste fase og fungerer som grundlag for konceptudvikling og skitsering.

I projekterings- og programmeringsfasen beskriver tegnestuen, hvilke konkrete byggetekniske løsninger, der skal understøtte den overordnede bæredygtige vision for projektet.

I udførelsesfasen sikrer LINK arkitektur en bæredygtig byggeplads og bæredygtig konstruktionsproces samt sluttelig en systematisk idriftsættelse.

DGNB sølv

Fremtidens kollegieboliger på Sønderborg Havn opføres i 2020-­energistandard og med DGNB sølv-certificering.