Nyheder

Vinderhold fundet til nyt Gigthospital i Sønderborg

Vinderhold fundet til nyt Gigthospital i Sønderborg

2016-04-11

Et enigt bedømmelsesudvalg har udpeget RUBOW arkitekter A/S som totalrådgiver og LINK Arkitektur, Hundsbæk og Henriksen, Teknologisk Institut samt Gade & Mortensen Akustik som underrådgivere ifm. konkurrencen om flytningen af Kong Christian X’s Gigthospital i Gråsten til nye faciliteter på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg.

Projektet omfatter ombygning og opgradering af ca. 5.900 m² eksisterende hospitalsbyggeri samt 420 m2 nybyggeri, bl.a. indeholdende et nyt varmtvandsbassin. Ud over terapiafsnit og varmtvandsbassin indeholder gigthospitalet sengeafsnit, diagnostik, ambulatorium, undersøgelses- og behandlingsrum samt forskningskontorer og laboratorier. Videre omfatter projektet 4.250 m2 landskab, bl.a. i form af en nytilrettelagt terapihave.

Direktør i Gigtforeningen, Mette Bryde Lind, begrunder valget af vinderen med, at totalrådgiverholdet har skabt en æstetisk smuk løsning med vægt på logik og på sammenhæng, på tilgængelighed og på helende arkitektur. Desuden fremhæves samspillet mellem den nye tilbygning og det eksisterende hospital og mellem varmtvandsbassinet og landskabet. Endvidere hæfter Mette Bryde Lind sig ved, at projektforslaget understøtter Gigthospitalets allerede stærke forskningsprofil.

Det er en meget stor glæde at kunne sætte gang i et så visionært projekt. Vi stræber mod at etablere et af de bedste og mest gennemtænkte sengeafsnit i landet til gavn for de mange gigtpatienter med behov for specialiseret rehabilitering”, udtaler Mette Bryde Lind.

De overordnede mål med projektet er

  • at sikre tidssvarende og fremtidsrettede patientfaciliteter, der med helende arkitektur understøtter den moderne    gigtbehandling
  • at vise vejen for, hvordan man effektivt kan modernisere og renovere eksisterede hospitalsfaciliteter på smuk og    visionær vis
  • at skabe sammenhæng mellem patientbehandlingen og forskningen, bl.a. gennem åbenhed og nærhed mellem patient- og forskningsfaciliteter