Nyheder

Aker Brygge vandt Cityprisen 2016

Aker Brygge vandt Cityprisen 2016

2016-02-12

Aker Brygge vandt den norske Cityprisen 2016. Investor og udvikler er Norwegian Property. LINK landskap står bag udearealerne. Og arkitektarbejderne, der bl.a. omfatter renovering af kontorbygninger og detailhandel, er gennemført af en række forskellige arkitekter.

Juryens begrundelse for valget af vinder er, at Norwegian Property viser sig som en samfundsbevidst ejendomsudvikler, der værner om og styrker de urbane kvaliteter, som altid har kendetegnet Aker Brygge.

Hovedgrebet bag udviklingsprojektet var at at modernisere kontorbygningerne, bringe handelen ned på gadeplan og styrke udearealerne massivt. Dette har ført til en mangesidet berigelse af bylivet og hat trukket flere besøgende til bydelen. Handelen er i vækst, og bydelen fremstår med en ny vitalitet! – Alt dette samtidig med at de arkitektoniske og historiske kvaliteter er bevaret og videreudviklet.

Landskabsarkitekt: LINK landskap
Arkitekter: DARK arkitekter / Niels Torp arkitekter / Spacegroup / Ghillardi + Hellsten arkitekter
Entreprenører: Bundebygg / Vedal Prosjekt / AF Gruppen / Braathen Landskapsentreprenør (udearealer)


Prisen blev overrakt på Citykonferansen i Oslo 11.02.2016.

Kontaktperson

Anne Pia Møllenhus
Leder LINK landskap, Landskapsarkitekt
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no