Nyheder

LINK arkitektur as har vundet rammeaftale med Helse Øst RHF, Norge

LINK arkitektur as har vundet rammeaftale med Helse Øst RHF, Norge

2015-01-27

Rammeaftalen gælder projektledelse og administrativ projektfaglig bistand ift. strategi og planprosesser ifm. mulighedsanalyser, miljø samt regulering og konsekvensudredning. Dertil kommer faglig og strategisk BIM-støtte i byggeprojekter samt etablering av slim-BIM. Aftalen er vundet i samarbejde med Høyer Finseth, Hjellnes Consult, Effector og Graphisoft.

Geir Odd Målsnes, leder af LINK arkitekturs afdeling for Sundhed og Pleje, kalder aftalen et vigtigt skridt for koncernen, der har satset stærkt på at udvikle sin kompetence inden for sundhed, både i Skandinavien og globalt.

- Det er glædeligt at se, at vores satsning har båret frugt, siger Målsnes. Vi har i den seneste tid vundet en række spændende opgaver, fra skitseringen af det nye Vestre Viken Sykehus i Oslo til konceptudvikling og projektering af Norges første demenslandsby i samt PET-klinikken i Tromsø.

LINK arkitektur er anderledes organiseret end de fleste andre store tegnestuer, da kontoret arbejder meget decentralt og har i alt 15 lokalkontorer i Norge, Sverige og Danmark. Den store interskandinaviske spredning gør, at tegnestuen har et godt lokalkendskab i store dele af Norden og samtidig kan trække på medarbejdere, kompetencer og erfaringer fra hele Skandinavien. Et af koncernens største pågående opdrag er rehabiliteringen og udbygningen af Södersjukhuset i Stockholm, og derudover har vi netop færdiggjort arbejdet med Skandionkliniken i Uppsala, Nordens første cancerklinik til protonbehandling. Ved at videndele på tværs af fag- og landegrænser skaber vi udvikling og sikrer en bred, solid og velopdateret kundskabsbase.

Rammeaftalen med Helse Øst er særligt rettet mod byggeriets tidlige faser som konceptudvikling og strategi, men omfatter også byggeadministrativ støtte samt specialrådgivning i de videre faser.