Zenit Company House

Zenit Company House

LINK arkitektur har udviklet kontordomicilet Zenit Company House i Aarhus for Carl F Ejendomme og Fiat Motorbyen, som efterfølgende har solgt projektet til NCC Property. Zenit Company House er et moderne, fleksibelt flerbrugerhus, der tilbyder optimale rammer som domicil for det enkelte firma, men som også skaber mulighed for synergi mellem forskellige virksomheder under samme tag.

Zenit Company House er et fuldt udstyret kontorhus, som bl.a. indeholder mødelokaler, konferencelokale, kantine med kapacitet til 180 spisende og fitness-faciliteter med omklædning og bad. Domicilet huser i dag blandt andre Dominus, Tryg Forsikring, NCC, MSC, Ensure og Envidan.

Byggeriet markerer sig på Ringvejsforløbet og er dermed et betydningsfuldt landmark på indfaldsvejen til Aarhus. Kontordomicilets lange sammenhængende facade matcher områdets dynamik og skaber en fin overgang til det nærvedliggende erhvervs- og boligområde.

Et skærmende byggeri

Byggeriet er tilpasset en stram lokalplan i forhold til bl.a. lydkrav. Domicilet er designet med skærpet opmærksomhed på støjpåvirkninger, både indefra og udefra, og det er f.eks. udført med specielle termoruder samt forsatsvinduer.

I dannelsen af bygningsstrukturen er der lagt vægt på, at Zenit Company House skal være en bebyggelse, der skærmer mod Ringvejen og åbner sig mod gårdrummet og miljøet bag bygningen. Mod boligområdet er bygningen således kendetegnet ved en mindre skala, der optrappes mod Ringvejskrydset.

Grønne rum opstår mellem bygningerne og skaber rammerne for udendørs ophold. Store, åbne glaspartier på bygningens bagside inddrager det bagvedliggende grønne og rekreative areal i bebyggelsen. Den store transparens og tilstedeværelsen af naturen skaber lyse, luftige og ’grønne’ kontorlokaler og er dermed med til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Et bæredygtigt hus til fællesskab

Zenit Company House er en såkaldt ’Green Building’ med fokus på miljø og reducering af energiforbrug - svarende til energiklasse 2020. Byggeriet er også DGNB Guldcertificeret.

Huset er miljøcertificeret med et sundt og behageligt indeklima. Der er mekanisk ventilation og køling i alle rum, som bevirker en energibesparelse på min. 25%. De bæredygtige tiltag sikrer bl.a. lavere driftsudgifter og bedre indeklima med højere trivsel og mindre sygefravær til følge.

I kraft af de mange bæredygtige tiltag og konceptet som et ’Company House’ er Zenit et visionært hus, med fokus på bæredygtighed og det fællesskab, der opstår omkring husets mange delefunktioner.

Kontaktperson

Søren Byriel
Søren Byriel Direktør Erhverv / Arkitekt MAA
Kontor:
Aarhus
Tel:
+45 51 34 06 26
sby@linkarkitektur.dk
Type: Nyt bæredygtigt kontordomicil med erhvervslejemål til kontor, undervisning, showroom og med fælles funktioner, herunder mødelokaler, kantine og fitness. Bygherrerådgivning til udvikling og salg. Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning inkl. BIM-projektering, deltagelse i bæredygtighedscertificering og fagtilsyn. Udført i totalentreprise; udført i partnering mellem NCC PD og NCC Construction Sted: Sommervej 31, Aarhus V Opdragsgiver: NCC Property Development Bruttoareal: 20 000 m2 Status: Ibrugtaget Samarbejdspartner: ÅF Buildings Denmark, COWI, NCC Fagområder: Byggeadministration / Arkitektur / Landskab Bæredygtighed: Byggeriet er certificeret som 'Green Building' og 'DGNB Guld'