Storebrand Lysaker Park

Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Næste

Storebrand Lysaker Park

Rehabilitering af Lysaker Park og indretning til nyt hovedkontor for Storebrand

Storebrands nye hovedkontor er et rehabiliteringsprojekt med et højt ambitionsniveau inden for arkitektur, miljø og energi.

Projektet består af fem eksisterende kontorbygninger, som nu har fået en ny langsgående kommunikationsstruktur, ligesom dagslysforholdene er blevet forbedret, og der er indrettet nye og arealeffektive kontormiljøer.

Hovedkontoret omfatter 1600 arbejdspladser i et åbent kontorlandskab. Dertil kommer mødecenter, kantine, fitness og andre fællesfunktioner. Indretningen er udformet med fokus på gode, funktionelle arealer og med udgangspunkt i et moderne skandinavisk design. Alt fast inventar er specialdesignet af LINK. Storebrands store kunstsamling er også kommet til sin fulde ret i byggeriet, både i kontormiljøer og i atrier og andre fællesarealer. Fokus har været på Universel Udformning og bæredygtige løsninger.

Byggeriets beliggenhed ud til E18 skaber som udgangspunkt en del udfordringer med støj og megen trafik omkring hovedindgangen. Der har derfor været et stort fokus på udviklingen af de udendørs opholdszoner på bagsiden af byggeriet. Her er det eksisterende parkanlæg rehabiliteret, og der er tilført nye elementer i form af vand og mindre terrasser i træ, som tilsammen skaber et både roligt og inspirerende udendørsmiljø. Området fungerer både repræsentativt ift. kunder og samarbejdspartnere og som rekreationsområde for medarbejderne. Miljøvenlighed, genbrug og tilgængelighed for alle har været vægtet højt. F.eks. har vi efterstræbt i højest mulig grad at bevare den eksisterende vegetation, da området er sårbart og modne træer en stor ressource.

Generelt er projektet udviklet med udgangspunkt i Storebrands kerneværdier og tanker om samfundsansvar. Ambitionerne har været nedfældet i et miljø- og kvalitetsprogram, som har været styrende for projektets udvikling. Der har derfor været lagt stor vægt på både miljø, robuste løsninger, universel udformning og design.

Projekteringen er foregået i 3D

Projektet modtog Cityprisen i 2010 og fik hædrende omtale i forbindelse med nomineringen til Statens Byggeskikkspris samme år.

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Leder Team Oslo, arkitekt
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Type: Renovering / Ombygning / Nybyg Sted: Professor Kohts Vei 9, Lysaker Opdragsgiver: Storebrand Eiendom Bruttoareal: 55 000 m2 Udendørsanlæg: 28 000 m2 Status: Påbegyndt 2008. Færdigopført 2010. Samarbejdspartner: Byggherrestyrte delte entrepriser Fagområder: Arkitektur / Landskab / Indretning Bæredygtighed: Lavenergi, klasse B 125 KWh/år