#SafeCity

#SafeCity

Kan urbanisering være en del av løsningen for å oppnå ett tryggere samfunn?

– Dei same løysingane som skapar gode byar for alle, gir også integrasjon, tryggleik og inkludering. Nye straumningar internasjonalt viser at me som urbanistar og arkitektar kan bruka kompetansen vår til å minska kriminalitet og auka tryggleiken i byar gjennom å jobbe målretta med byens fysiske utforming.

Det seier fagleg ansvarleg og initiativtakar til SafeCity, Sissel Engblom, sjef for Team Urban LINK i LINK arkitektur.

Det globale samfunnet er nemleg i endring. Me kjem nærmare kvarandre; me reiser meir, deler tankar, meiningar og privatliv på internett og flyttar stadig tettare saman. Likevel opplever me ei historisk valdsbølgje og utryggleik i fredstid. Det smell i Europas byar, ekstremisme, nasjonalisme og intoleranse blussar opp i byromma våre. Samstundes aukar den vestlege verda si store helseutfordring; einsemd. Kan Oslo kan bli ein føregongsby for gode, trygge byar?

#SafeCity er en arbeidsmetode for urbanismesatsningen som er under utvikling av Urban LINK. Startskotet gikk 21. september da LINK arkitektur, Analyse & Strategi og Multiconsult inviterte til en sosial og faglig sesjon om temaet #SafeCity under årets Oslo Urban Arena. Rundt 200 personar møtte til utandørs lunsj ved Oslo Domkyrkje, som var tilbereda av dei sosiale entreprenørane Sandwich Brothers, Epleslang og Aleppo Bahebek Måltidet ble etterfulgt av interessante innlegg og rundbordsamtale i kirkeristen med kriminalinspektørpsykolog, feministiske byutviklere og sosialt bærekraftige ingeniører.

Dette var dessutan ein god anledning til å presentera ei tryggleiksprosjekt som LINK arkitektur Danmark står bak. Bustadområdet Bispehaven, som av dansk politi blei karakterisert som det mest utrygge området i landet, har ikkje berre fått ein ansiktsløfting. Ein heilskapleg arkitektonisk transformasjon skapar nye rammer for menneska som bur der.

– Arkitektur speler ei avgjerande rolle for tryggleik og livskvalitet, seier arkitekt Esben Trier Nielsen, som heldt innlegg om Bispehaven.

Det første arrangementet for #SafeCity blei supplert med ein fantastisk lysinstallasjon i ei trapp ved domkyrkja. Den midlertidige installasjonen, med 1000 bretta fuglar og fuglekvitter, viser kva konkrete grep som kan skapa eit trygt og inviterande byrom.

Les mer om temaet på #Safecity`s Facebookside:  https://www.facebook.com/safecityurbanism  

Kontaktperson

Sissel Engblom
Sissel Engblom Sjef for Urbanisme, Arkitekt
Kontor:
Urban LINK
Mob:
+47 94 87 59 66
sissel.e@linkarkitektur.no
Type: Utvikling av konsept for tryggere byer v/Urban LINK Udbudsform: Ingen valgt Sted: Kirkeristen, Karl Johans gate 11, Oslo Opdragsgiver: By & Samfunn, Multiconsult Status: Pågående Samarbejdspartner: Multiconsult, Analyse & Strategi, Sandwich Brothers, Aleppo Behebek, Human Aspect, Trygg Sverige Fagområder: Urbanisme Bæredygtighed: Sosial Bærekraft, trygge byrom