Parkportalen

Parkportalen
Illustrasjon: MIR
Parkportale
Illustrasjon: MIR
Parkportalen
Illustrasjon: MIR
Forrige Næste

Parkportalen

Parkportalen er et nyt og fremtidsrettet erhvervsbyggeri, udviklet med respekt for både miljø og brugere. Byggeriet forventes at blive BREEAM Excellent certificeret.

Byggeriet vil med sine 25000 m2 og 8 etagers tårnvolumen danne et naturligt sigtepunkt i Jåttåvågen. Sammen med Jåttå videregående skole, som ligger på den modsatte side af Jåttåvågvejen, kommer byggeriet desuden til at danne en ny indgangsportal til Jåttåvågen.

Byggeriet vokser i højden fra nord til syd og tilpasser sig således den omgivende bys skiftende skala. Derudover brydes op i mindre dele, idet det udformes som en række sammenhængende volumener med lette glaspartier imellem. Mørke tegl skaver varme og stoflighed og giver, sammen med de store vinduespartier, byggeriet et imødekommende og indbydende udtryk.

Energi/miljø
Projektet har en tydelig miljøprofil med et stærkt fokus på miljø og energi. Det er således designet til at opfylde passivhus-standarden. Bygningsstrukturen skaber grobund for en meget effektiv arealudnyttelse, hvilket sænker energibehovet. Videre sikrer en række mindre atrier udsyn til det fri fra alle arbejdspladser og flest mulige kvadratmeter med tilstrækkeligt dagslys. Atrierne i byggeriet er uklimatiserede, men fungerer som bufferzoner. Størstedelen af året er de tempererede og anvendes som grønne vinterhaver. Naturlig ventilation forhindrer overophedning af atrierne i sommerhalvåret.

Kontorerne langs atrierne har tilbagetrukkede lofter for at skabe plads til større vinduer og mere dagslys. Størrelsen på atrierne er tilrettelagt via en lang proces, hvor dagslysberegninger og arealudnyttelse er blevet nøje vurderet i forhold til hinanden for at sikre tilstrækkeligt med dagslys i alle kontorer. For at opnå dette anvendes højreflekterende materiale på væggene i atrierne. Desuden varieres andelen af glas fra etage til etage, fra mest glas nederst til mindst glas øverst. Dette gør, at mere lyset bliver viderereflekteret fra top til bund og skaber en jævn lysfordeling i atriet.

BREEAM
Byggeriet skal BREEAM-certificeres med ambition om niveauet ”Excellent”. Certificeringen kommer til at omfatte "Ledelse og administration", "Sundhed og trivsel", "Energi", "Transport", "Vand", "Materialer", "Affald", "Arealforbrug og økologi", "Forurening" og "Innovation". BREEAM-arbejdet er en fortløbende proces, som har været i gang siden projektets opstart, hvor der blev foretaget en foranalyse. Projektet lever fortsat op til niveauet "Excellent" i designfasen. De primære målsætninger for Parkportalen ift. BREEAM er nærheden til lokale knudepunkter, indeklima, dagslys, energieffektivitet, fleksibilitet og miljøvenlige materialer. Disse kriterier har været med til at forme projektet helt fra begyndelsen, hvor atriernes størrelse f.eks. skulle tilpasses kravene om udsyn.

Fleksibilitet
Ud over BREEAM-kriterierne har bæredygtighed i form af robusthed og fleksibilitet spillet en vigtig rolle, dels for at imødekomme løbende udskiftning af lejere og tilpasning til de enkelte lejere, dels for at minimere forbruget af både miljømæssige og økonomiske ressourcer. Kravet om fleksibilitet imødekommes bl.a. via bygningsstrukturen med varierende volumener, opbygget omkring en række centralt placerede kerner. Dette giver et meget fleksibelt byggeri, som kan ændres og tilpasses efter lejernes ønsker og behov. De forskellige volumener kan deles op og forbindes på forskellige måder, mens alle har adgang til kernerne.

I planløsningen er der fokuseret på at skabe et kompakt byggeri mulighed for såvel indretning af enpersonskontorer, åbne kontorlandskaber eller blanding af disse. Toiletkerner er placeret centralt i byggeriet sammen med printerrum, mødelokaler og tekøkkener, hvilket giver en fin arealudnyttelse sikrer god adgang til fællesfunktionerne for alle brugere.

Kontaktperson

Hanne Kruse
Hanne Kruse Teamleder Stavanger, arkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Sted: Boganesveien 56 , Stavanger Opdragsgiver: Smedvig Eiendom AS Bruttoareal: 25 000 m2 Status: Forprosjekt Fagområder: Arkitektur