Panum Instituttet, laboratorier

Panum Instituttet, laboratorier

Panum Instituttet under Københavns Universitet huser Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Som led i statens investeringsplan for modernisering af universiteternes laboratorier skal laboratorierne i bygning 12, 16, 18 og 24 moderniseres til brug for forskning og undervisning. 

De eksisterende bygninger er fra 70'erne og 80'erne, og hovedparten af teknikken og installationerne er de oprindelige. Der skal udføres ny indretning af GMO-laboratorierne samt udføres nye installationer og teknik. Visse steder skal eksisterende installationer og teknik dog delvist genanvendes. 

Det overordnede koncept for moderniseringen og indretningen af laboratorierne understøtter en effektiv brug af personaleressourcer, rationelle arbejdsgange og et godt arbejdsmiljø. Den fleksible struktur danner samtidig et sikkert grundlag for bygningens fremtidige disponering og udvikling.

Professionelle, tidssvarende faciliteter betyder desuden meget for tiltrækningen af dygtige forskere og ph.d.-studerende - de mennesker, som skal skabe nye, banebrydende forskningsresultater. 

Også kontorer og administrative områder ombygges og istandsættes. I projektet indgår brugermøder og en omfattende rokadeplan. Moderniseringen opdeles i fire etaper, hvoraf den sidste forventes ibrugtaget i 2018. 

LINK Aarkitektur varetager den interne projekteringsledelse og rollen som sagsarkitekt. Projekteringen sker i samarbejde med MOE og Mikkelsen Arkitekter.

Kontaktperson

Type: Projektering og modernisering af GMO-laboratorier til forskning og undervisning. Brugermøder, dispositions- og projektforslag, hovedprojekt og udbud inkl. projektopfølgning og fagtilsyn. Arkitektrådgivning Sted: Nørre Allé 41, København N Opdragsgiver: Bygningsstyrelsen Bruttoareal: 8 250 m2 Status: Igangværende Samarbejdspartner: MOE, Mikkelsen Arkitekter Fagområder: Arkitektur / Beskrivelse / Indretning / Sundhed