Kollegier i Sønderborg

Kollegier i Sønderborg

Fremtidens kollegieboliger på Sønderborg Havn har fællesskabet i fokus samtidig med at den enkelte bolig er attraktiv, funktionel og sanselig. Det er et aktivt byggeri, der forholder sig konkret til bæredygtighed og motiverer beboerne til en bæredygtig adfærd. Bæredygtige løsninger har udgjort et vigtigt fokuspunkt i designet af det nye kollegiebyggeri, der opføres i 2020-­energistandard og med en DGNB sølv-certificering.

Kollegiebyggeriet tilbyder rammer for mangfoldighed og indeholder enestående fællesarealer samtidigt med at de ungdommelige, fleksible boliger besidder en rå og sanselig æstetik, som kan udvikle sig med den enkelte beboer og danne en hjemlig, rolig ramme for den unge beboers hverdag. 

Fællesarealerne er bygningens primære attraktion. Bygningen er disponeret, så de fællesaktiverende funktioner og platforme danner en sammenhængende ”fællestrappe” af rumligheder og terrasser, som gennembryder bygningens hjørne.

Facadebeklædningen i tegl giver bygningen et gedigent udtryk og skaber sammenhæng til den nære kontekst. Den skiftevise placering af fællesrum og terrasser på bygningens hjørne forplanter sig til en horisontal underopdeling af facaden, der skiftevis trækkes frem og tilbage op gennem huset. 

Den horisontale opdeling understreges yderligt ved at arbejde skiftevis med løbende forbandt og standerskifte. Værn ved de franske altaner og ved terrasserne udføres i strækmetal med en gylden lakering, der komplimenterer og kontrasterer teglens materialitet og tyngde. Den gyldne lakering går igen på lofterne i fællesrummene og over terrasserne og er derved med til at understrege det terrasserede forløb af fællesfunktioner op gennem bygningen og samtidigt give teglhuset et ungdommelig udtryk.

Bygningen har fået sit udtryk og sin egenart ved en bearbejdning i flere skalaer. Overordnet – i den helt store skala – er bygningen udlagt som en vinklet teglbygning, der afslutter den oprindelige by mod havnefronten. 

Mellemskalaen kommer til udtryk ved fællesarealerne på bygningens hjørne og ved tagterrasserne der skærer sig ned i bygningsvolumenet og derved introducerer byhusenes skala i byggeriet. Vekslen i typen og placeringen af vinduesåbninger udgør den lille skala og giver forskellighed til lejlighederne og derigennem synliggøres den enkelte beboer i det samlede byggeri.

Kollegiet bliver det første byggeri i Sønderjylland, der opføres i 2020-­energistandard og med en DGNB certificering.Byggeriet tildeles sølvcertificering efter DGNB bæredygtighedsstandarden. DGNB måler blandt andet livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand under og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima. Miljø, økonomi og sociale forhold bliver vægtet lige meget i certificeringen. Dertil kommer en analyse af den procesmæssige og den tekniske kvalitet.

Kontaktperson

Type: Nybyggeri af kollegieboligbyggeri med 150 boliger på Sønderborg Havn Udbudsform: Konkurrence Sted: Sønderborg Opdragsgiver: Kollegiernes Kontor Bruttoareal: 6 500 m2 Status: Igangværende Samarbejdspartner: Bo Michelsen, Arkitekterne Blaavand & Hansson og Sweco Fagområder: Arkitektur / Landskab / Byggeadministration Bæredygtighed: 2020-­energistandard og DGNB sølv-certificering