Fornebu sentrum

Fornebu sentrum
Visualisering: Brick Visual
Fornebu sentrum
Visualisering: Brick Visual
Fornebu sentrum
Visualisering: Brick Visual
Fornebu sentrum
Visualisering: Brick Visual
Fornebu sentrum
Visualisering: Brick Visual
Forrige Næste

Fornebu sentrum

På endestasjonen for Fornebubanen utvikles et sentrum for hele Fornebu og Snarøya.

Områdesenteret og kollektivknutepunktet «Fornebu sentrum» er et steds- og byutviklingsprosjekt på 145 dekar der deler av den gamle flyplassen ønskes utbygget med bl.a. 2-2500 boliger, 5-7000 arbeidsplasser, handel og servering, sykehjem og barnehage. Prosjektet er utviklet med utgangspunkt i gode private og offentlige uterom, tilrettelegging for gående og syklende, bokvalitet, gode byrom og møteplasser, grønne- og urbane kvaliteter og funksjonsblanding, der arbeidsplasser, boliger, handel og rekreasjonsområder ligger samlet.

Les mer om prosjektet: http://fornebusentrum.no/

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Leder Team Oslo, arkitekt
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Type: Masterplan, områderegulering med konsekvensutredning Udbudsform: Konkurrence Sted: Snarøyveien 61, Snarøya Opdragsgiver: Koksa Eiendom / KLP Eiendom Bruttoareal: 360 000 m2 Status: Pågående områderegulering Fagområder: Byplanlægning / Landskab / Arkitektur