De 7 haver

De 7 haver

Gellerups høje blokke markerer sig på afstand tydeligt i Aarhus Ådal, og er med deres forskudte placering, vinkelret på terrænfaldet, med til at tydeliggøre de karakteristiske landskabstræk. De lange slanke blokke udgør en samlet helhed, der er både elegant og afklaret. Med vores forslag til renoveringen af blok B7 samt fortætningen i kvarteret omkring, har vi i høj grad fokuseret på at bevare dette træk. I stedet for at ændre på blokkens overordnede arkitektur har vi primært fokuseret på subtile justeringer på blokken og en stor variation i byrummene omkring, skabt gennem placeringen af ny bebyggelse.

Helt overordnet har vi været optaget af at ramme en differentieret skala, der kombinerer en tydelig bymæssighed med en havebykarakter for at opnå et afvekslende og sammensat kvarter, der udfolder et rigt og varieret bymiljø. Gennem bearbejdning af topografi og indpasning af nye bygningsvolumener skabes et patchwork af rumligheder, der bryder med de meget store rum der findes i området i dag.

Bebyggelsen mod byparken udlægges som en L-formet karrébebyggelse, der omkranser et indre aktivt og grønt bymiljø. Bygningen er orienteret og formet, så bebyggelsen skaber en kant mod byparken mod nord og en opstramning af Trille Lucassens Gade. På hjørnet, mod nordvest og på grundens højeste punkt, når den nye bebyggelse sit højeste punkt med 7 etager. Herfra nedtrappes bebyggelsen i en glidende bevægelse langs Trille Lucassens Gade mod den nye vejgennemføring gennem blok B4.

Den nye bebyggelse er sammensat af flere forskellige boformer, som bidrager til et varieret og blandet bymiljø og som samtidig appellerer til forskellige beboergrupper. De nederste etager bindes sammen af et byhusbånd med 2 etagers byhuse med egen indgang og forhave. Byhusbåndet indarbejdes tillige i den renoverede blok. Etagerne ovenpå indrettes med lejligheder i forskellige størrelser, mens de øverste etager udstyres med penthouselejligheder.

Den nye bebyggelse fremstår med større udskæringer, tilbagetrækninger og terrasser, der giver en vigtig nuancering og en mellemskala til byggeriet. Nedtrapningen mod den indre bygade i kvarteret medfører en flydende overgang imellem kvarterets offentlige og private zoner.

Nybyggeriet er beklædt med skifer, der bruges på både facade og tag og dermed giver en arkitektonisk sammenhæng i bebyggelsen. Vinduer fra gulv til loft åbner boligerne op mod omgivelserne og brugen af vinduesrammer med en bronzeret overflade skaber varme i byggeriet. Den bronzerede overflade går igen i vinduesrammer og fyldninger på den renoverede boligblok.

Kontaktperson

Udbudsform: Konkurrence Opdragsgiver: Brabrand Boligforening Status: Afsluttet Samarbejdspartner: byMUNCH ApS, NIRAS A/S Fagområder: Urbanisme / Landskab / Arkitektur