Brinkskolan

Brinkskolan
Hundven-Clements Photography
Brinkskolan
Foto: Hundven-Clements Photography
Brinkskolan
Foto: Hundven-Clements Photography
Brinkskolan
Foto: Hundven-Clements Photography
Brinkskolan
Foto: Hundven-Clements Photography
Brinkskolan
Hundven-Clements Photography
Brinkskolan
Foto: Hundven-Clements Photography
Brinkskolan
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Næste

Brinkskolan

Brinkskolan är en F-6 skola med 400 skolelever och 100 förskolebarn. Vi fick en stor roll genom hela processen från verksamhetsbeskrivning till bygghandlingar och även inredning. Vårt mål har varit att skapa en trygg skolmiljö som sätter eleven i första rummet. Vi har strävat efter att skapa en pedagogisk miljö som främjar lekfullhet och kreativitet, ger plats för spontana möten och som är “lärande” i alla sina delar.

Efter att ha vunnit ett anbud för Täby kommun, norr om Stockholm, fick vi möjlighet att skapa en skolmiljö för 400 låg- och mellanstadieelever samt 100 förskolebarn. Tomten, en lågt sluttande plats vackert omgärdad av höga tallar och blandskog, gav förutsättningar för en sammanhållen skolbyggnad i två plan.

Projektet har genomförts med fokus på hållbarhet utifrån såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv. Höga krav på byggnaden ställdes i och med målsättningen att uppnå certifiering Miljöbyggnad Guld. Samtidigt spelade elever och personal den stora huvudrollen i projektet. Den grundläggande pedagogiska idén är ett lärande av varandra, vilket kräver lokaler som stödjer social samvaro på olika sätt. Därför erbjuder byggnaden många olika typer av lärmiljöer, från stora till små, öppna till slutna, livliga till lugna, så att varje lärandesituation kan finna sitt specifika rum.

För att ge den stora skolbyggnaden en skala som eleverna känner sig trygga i, har vi delat upp den i tre volymer som binds samman av ett centralt rum. Kärnan i vår gestaltningsidé var att tydligt framhäva detta förhållande med hjälp av kontraster i materialval, formspråk och funktion. Det öppna, centrala rummet fungerar som ett nav i byggnaden och här finns huvudentré, matsal, bibliotek och aula. Här går interiören i ljust trä ­– laserad gran i form av akustikpanel och massivträelement som bär upp en sammanhängande entresol. I de tre tegelvolymerna ligger hemvisterna organiserade utifrån gemensamma uppehållsytor som kopplar samman hemklassrum och kapprum med det centrala rummet.

Utformningen gör att skolan saknar slutna korridorer, till förmån för överblickbarhet – en förutsättning för en trygg skolmiljö.

Projektet tilldelades Årets Stadsbyggnadsprojekt 2016 av Täby Kommun.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Afdelingsleder
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Type: Nybyggnad Sted: Vallabrinksgränd 6 , Täby Opdragsgiver: Täby kommunfastigheter Bruttoareal: 7 200 m2 Status: Färdigställd 2015 Samarbejdspartner: Inredningsarkitektkontor Pia Hårleman Fagområder: Arkitektur / Indretning / BIM - Bygnings Informations Modellering Bæredygtighed: Miljöbyggnad Guld