AUH Forum

AUH Forum

Projektet AUH Forum bliver sidste etape i udvidelsen af Aarhus Universitetshospital (AUH). I Forum samles en række højt specialiserede funktioner i et varieret bygningsanlæg, der sammen med den nye Forum Park, bliver midtpunkt og vartegn for Danmarks største hospital.

I Forum samles forskellige funktioner såsom patienthotel, laboratorier, folkekirke, dyrestalde, biobank samt det nye Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), der skal forske og behandle på diabetesområdet. Det sammensatte program har stillet store krav til udformningen af det samlede anlæg, så det opfylder hver af de enkelte funktioners særlige behov optimalt.

Især SDCA knyttes tæt til Forum Park, der også bliver det nye grønne samlingspunkt for hele AUH med fokus på aktivitet og bevægelse. Landskabet udføres med en naturlig karakter og stor artsrigdom. Bygningerne rejser sig fra parken med lysgivende gårdrum og grønne terrasser i flere niveauer og afsluttes med et højhus, der bliver områdets højeste punkt. Herfra bliver der fra patienthotellet og et fælles mødecenter en fantastisk udsigt over hospitalsområdet og Aarhus.

Den karakteristiske røde farve, der kendetegner både det oprindelige Skejby Sygehus og de nederste etager i det nye AUH, føres med op i højhuset, så bygningen markerer sig tydeligt og ikonisk mellem de hvide sengebygninger.

Forum bliver den sidste af de fem planlagte hovedindgange til AUH. Anlægget afslutter samtidig AUHs logistiske hovedstruktur og binder hospitalets hovedgader sammen til en ring. I Forum vil der både foregå højt specialiseret forskning og behandling samt blive plads til tro og fordybelse i folkekirkens nye lokaler, der bliver et helt særligt sted for hele hospitalet. På denne måde spænder projektet både funktionelt og oplevelsesmæssigt fra de helt små og nære rum, til at optræde som et vigtigt visuelt pejlemærke i en større regional kontekst.

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel
Mette Dan-Weibel Direktør Sundhed / Arkitekt MAA
Kontor:
Aarhus
Tel:
+45 40 44 40 92
mdw@linkarkitektur.dk
Type: Nyt vartegn til Aarhus Universitetshospital med patienthotel, laboratorier, folkekirke, dyrestalde, biobank og Steno Diabetes Center Aarhus. Arkitektrådgivning inkl. brugerprocesser og BIM-projektering Udbudsform: Konkurrence Sted: Skejby, Aarhus N Opdragsgiver: Region Midtjylland Bruttoareal: 22 800 m2 Status: Igangværende Samarbejdspartner: KPC, Sweco, SLA Fagområder: Sundhed / BIM - Bygnings Informations Modellering / Arkitektur / Universel Udformning Bæredygtighed: Bygningsklasse 2020