Byggeadministration

Byggadministration
Foto: Hundven-Clements Photography

Et anlægs- eller byggeprojekt må leve op til mange forskellige krav. Før det kan kaldes vellykket. Den visuelle udformning og måden, projektet kommunikerer med omgivelserne på, er måske det første, mange tænker på. Men det hjælper ikke meget, at noget er smukt, hvis det ikke opfylder sin funktion eller ikke er bæredygtig. De mange aspekter, der må tages i betragtning, og de mange byggetekniske krav kræver derfor en god og erfaren byggeadministration, særligt ifm. mere komplicerede projekter.

Byggeadministration omfatter hele processen fra idé til færdigt projekt og dækker over en række forskellige specialiserede arbejdsopgaver. Blandt andet handler det om kvalitetssikring og kontrol i alle faser af projektet.

I LINK Arkitektur fungerer både afdelingen for byggeadministration og projektlederne på de enkelte projekter som opdragsgiverens støtte og kontrolfunktion igennem hele projektet.

Vi hjælper til med udformning af udbud og vurdering af tilbud. Og vi kan lede og deltage i forprojekter og procesplanlægning som repræsentanter for opdragsgiver.
I projekteringsfasen guider vi opdragsgiveren fra de første tanker og visioner og gennem byggesagsbehandlingen og de forskellige projekteringsfaser. Vi samordner de enkelte tekniske discipliner, der indgår i projektet, og står gerne for rumbeskrivelser og tekniske beskrivelser og sikrer, at love og bestemmelser bliver overholdt. Vi udarbejder tidsplaner og byggeberegninger, og står for den økonomiske opfølgning hele vejen gennem projektet. Og som arbejdsmiljøkoordinatorer kortlægger vi arbejdsmiljørisiciene.
På byggepladsen fungerer vi som byggepladsorganisatorer, byggeledere, kontrolansvarlige og som ansvarlig for fagtilsyn og slutbesigtigelse.
Som opdragsgiver får man således overdraget et helt færdigt, godkendt projekt.

Alle vi, der arbejder med byggeadministration har en høj specialiseringsgrad, herunder besigtigelsesfolk og certificerede kontrolansvarlige. Sammen dækker vi alle dele af byggeadministrationen og alle typer af byggeprojekter, og har bl.a. erfaring med komplicerede projekter inden for sundhed, offshore og industri.

I like control - Michael Jordan
I like control - Michael Jordan