Placemaking

Skeppsbron
Skeppsbron i Göteborg, ett pilotprojekt för levande bottenvåningar och gaturum

Hur våra städer utformas och det innehåll som vi fyller dem med skapar både möjligheter och hinder för att vi ska kunna leva ett gott liv, mötas och umgås. Gemenskap är ett av människans grundläggande behov och städerna är den canvas som våra liv utspelar sig på. Det är just därför som den sociala aspekten av det offentliga rummet är så viktig för människors välmående.

För oss som arkitekter innebär det att vi måste vara särskilt duktiga på att skapa miljöer som uppmuntrar till sociala interaktioner och som passar så många olika människor som möjligt. LINK Arkitektur använder metoder och verktyg från placemaking när vi skapar sociala miljöer både i det offentliga rummet och i våra projekt.

Placemaking är en metod för att skapa attraktiva och socialt hållbara mötesplatser som har använts med framgång världen över. Det handlar om hur man skapar platser som är inkluderande och trygga samtidigt som de har en egen personlighet, platser som är starkt förankrade i och älskade av lokalsamhället – och platser som lever över tid.

Den viktigaste grundtanken inom placemaking är att människor attraherar människor. Det handlar om att skapa platser med människor för människor. I övrigt är det ett brett begrepp. Det kan både handla om att med små medel forma en identitet för en plats och att med genomgripande förändringar lyfta ett helt område. De små medlen kan vara så enkla som att arbeta med pop ups, belysning, aktiviteter eller omprogrammering för att attrahera människor och bygga identitet. De stora medlen kan handla om att planera och utforma stadsrum, öppna upp bottenvåningar och göra allmänna upprustningar för att skapa en levande stadsdel. Tankegångarna har använts framgångsrikt både för att skapa attraktiva stadskärnor och för att öka tryggheten i utanförskapsområden.

Lika viktigt som utformningen av våra gemensamma miljöer är processen för att skapa dem. Att inkludera medborgarna och intressenterna på rätt sätt i tidiga skeden skapar ett ägandeskap till platsen samtidigt som det säkerställer att platsen motsvarar de reella behoven – att den blir använd och älskad. LINK Arkitektur arbetar med dialogprocesser för medborgarinvolvering och är skickliga i att leda processer med många intressenter mot en gemensam och affärsmässig vision. Placemaking är ett sätt att både bygga gemenskap och resiliens i lokalsamhället samtidigt som det skapar finansiella värden. Människor är den största attraktionen av alla.

Eftersom placemaking ursprungligen utvecklades av PPS i New York, en stad med helt andra förutsättningar när det gäller befolkningstäthet och klimat än vad vi har här, behöver vi göra specifika anpassningar för att lyckas här i Sverige och i Norden. LINK Arkitektur är en av initiativtagarna till projektet Placemaking in the Nordics, där vi tillsammans med 16 organisationer, företag och kommuner från fyra länder har arbetat med att anpassa metoden till nordiska förhållanden. Inom kort lanserar vi vår egen nordiska verktygslåda. I den ingår bland annat en metod för att arbeta med platsattraktivitet för alla årstider. Övriga initiativtagare till projektet är Future Place Leadership och den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige.

Som ett resultat har en handbok tagits fram och den kan ni kostnadsfritt ladda ner här: 
Handbok för nordisk placemaking

Vill du hellre lyssna? Våra webbinarier om placemaking hittar du här:
Placemaking: att omvandla ytor till platser

Placemaking is turning a public space from a place you can’t wait to get through, to one you never want to leave - Fred Kent, grundare av Project for Public Spaces

Kontaktperson

Petra Svensson Gleisner Forretningsudviklings- og marketingchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 70 271 57 59
Tel:
+46 10 479 99 43
Placemaking is turning a public space from a place you can’t wait to get through, to one you never want to leave - Fred Kent, grundare av Project for Public Spaces