#UrbanInterior

#Urbaninterior, ill. Axion og LINK arkitektur
#Urbaninterior, ill. Axion og LINK arkitektur AS
Urbaninterior
Forrige Neste

#UrbanInterior

Utformingen av byene våre handler ikke bare om bygningers fysiske form, men om å skape gode romlige opplevelser, koblinger, læringsarenaer og møteplasser som beriker hvordan vi lever våre daglige liv, sammen med hverandre, i byen.

Vi betrakter det fysiske møtet mellom mennesker som kjernen i våre urbane konsepter og sammen med våre partnere utforsker vi innovative løsninger for sosial bærekraft i byene våre. Gjennom #UrbanInterior får vi arbeidet profesjonelt med en bredde av spesialister innen destinasjonsutvikling, hvor målet er å utvikle urbane prosjekter som skaper lokalt eierskap og engasjement i sitt nærmiljø. Aktiv programmering og fleksibel utforming av vårt felles bygulv – både byrom og førsteetasjer, er nøkkelen til levende og bærekraftige byer.

LINK arkitektur satser nå tverrfaglig og kombinerer det beste av urbanisme, landskap og interiørdesign i en ny tilnærming til nordisk by- og stedsutvikling.  Gjennom #UrbanInterior lanserer vi et nytt og unikt samarbeid, som vil fokusere på utvikling av levende bygulv for det nordiske markedet.  Målet er å skape debatt og øke kompetansenivået til både allmennheten, oppdragsgivere, næringsliv, kultur og offentlige myndigheter, i forhold til hva som faktisk utgjør et levende bygulv, og hvordan man gjennom riktige tiltak kan skape verdier for både næringsliv og samfunn.

Ifølge LINK arkitektur  bør et levende bygulv møte de 6 #UrbanInteriør kriteriene:

1)      Det skal ha en sterk kobling mellom inne og ute som sikrer trygghet gjennom lokalt engasjement og sosial ansvarsfølelse.

2)      Det skal baseres på et tett samarbeid mellom privat og offentlig.

3)      Det skal ha mulighet til å vokse og minske gjennom fleksible lokaler.

4)      Det skal ha et overlappende program, både areal og tidsmessig, som er egnet for flere målgrupper i området.

5)      Det skal ha en aktiv forvaltning – community mannagement – som tar hensyn til kommersielle, kulturelle og sosiale interesser i området.

6)      Løsninger skal baseres på 4 dimensjoner – dvs. inkludere en plan for hva som skjer over tid.

#UrbanInterior handler om å fokusere på førsteetasjen og det som skjer utenfor, noe som kan virke enkelt, men i praksis kan være vanskelig å håndtere både juridisk og fordi det involverer kompetanser som ikke er normalt jobber sammen. Fagfolk innen eiendomsutvikling og handel vil fokusere på handelskonsepter og leietakerne som arbeider innenfor deres rammer i butikklokalene. Offentlig forvaltning handler om framkommelighet og driftsvilkår. Det er i dette grensesnittet at vi som tredjepart kan komme inn og gjøre en forskjell. Vi kan handel, vi forstår den kommunale forvaltningen, og vi har en etablert prosessledelse på plass som kan få nye samarbeid til å skje.

Samarbeidet rundt #UrbanInterior er allerede lansert i flere spennende oppdrag i helt sentrale deler av Gøteborg og i Oslo. I prosjektene arbeider vi med fysisk utforming og utvikling av både strategier og masterplan for levende førsteetasjer. #UrbanInteror er et samarbeidsprosjekt mellom LINKs fagkompetanser i Urban LINK, LINK Landskap og Interiør & Design. Vi arbeider også i et nordiskt nettverk av spesialister i pop- up og eventmarkedsføring, leasing og handelsanalyse.

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Leder team Oslo, sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Fagområder: Urbanisme / Interiør