Storebrand Lysaker Park

Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Storebrand Lysaker Park

Prosjektet vant Cityprisen 2010 og fikk hedrende omtale ifm. Statens Byggeskikkspris 2010.

Storebrands nye hovedkontor er et rehabiliteringsprosjekt med høyt ambisjonsnivå innenfor arkitektur, miljø og energi. Bygget er en halv kilometer langt, og ligger strategisk og støyutsatt plassert ved E18 vest for Lysakerlokket. Fem eksisterende kontorbygg har fått en ny langsgående kommunikasjonsstruktur. Dette muliggjør gode dagslysforhold og arealeffektive og moderne kontorlandskaper.

Mange utfordringer som støy fra E18, og den trafikale situasjonen ved hovedadkomsten har bidratt til vektleggelse av oppholdssonen på baksiden av bygget. Her er eksisterende parkanlegg rehabilitert og tilført elementer av vann og treterrasser som danner rolige og friske omgivelser. Området besørger både representasjon og rekreasjon i arbeidstiden, og holder derfor en høy kvalitet. Miljøvennlighet, gjenbruk og universell tilgjengelighet er særlig vektlagte kvaliteter. Forsiden av bygget bærer preg av holdbar slitestyrke og funksjonalitet. Store deler av anlegget har etterstrebet å bevare eksisterende vegetasjon, da området er sårbart og modne trær en ressurs.

Prosjektet har hatt stor fokus på Storebrands kjerneverdier og samfunnsansvar. Ambisjonene har vært nedfelt i et miljø- og kvalitetsprogram som har vært styrende for prosjektets utvikling. Stor fokus har derav vært lagt på både miljø, robuste løsninger, estetikk, universell utforming og design.

LINK arkitektur har vært ansvarlig søker.

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Leder team Oslo, sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Tiltak: Rehabilitering/ Ombygging/ Nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Professor Kohts Vei 9, Lysaker Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom Bruttoareal: 55 000 m2 Utomhusareal: 28 000 m2 Status: Ferdigstilt 2010 Samarbeidspartner: Byggherrestyrte delte entrepriser Fagområder: Arkitektur / Landskap / Interiør Miljøaspekt: Lavenergi, klasse B 125 KWh/ år