St. Svithun kirke

St. Svithun Kirke
Foto: Hundven-Clements Photography
St. Svithun Kirke
Foto: Hundven-Clements Photography
St. Svithun Kirke
Foto: Hundven-Clements Photograph
St. Svithun Kirke
Foto: Hundven-Clements Photography
St. Svithun Kirke
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

St. Svithun kirke

Utvidelse av eksisterende kirke.

Kirkens utvidelse i sør er en videreføring av den eksisterende kirkens formspråk. Utvidelsen er utformet i harmoni med eksisterende kirke, enkeltbygninger på kirketomten og det verneverdige bygningsmiljøet rundt.

Kontaktperson

Hanne Kruse
Hanne Kruse Leder team Stavanger, sivilarkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Tiltak: Utvidelse av eksisterende kirke Anskaffelse: Direkte anskaffelse Sted: St. Svithun gate 8 , Stavanger Oppdragsgiver: St. Svithun menighet Bruttoareal: 685 m2 Status: Ferdigstilt 2012 Fagområder: Arkitektur