Spetalen skole, Råde

Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Spetalen skole, Råde

Ny barneskole bygget i Råde kommune. Vinner av arkitekturprisen

Årets skolebygg 2018 - Nohrcon

Spetalen skole er bygget i flere byggetrinn og har bestått av en gammel og nedslitt bygningsmasse. Det siste byggetrinnet fra 1997 skal beholdes og oppgraderes.

Skolen har en flott og stor naturtomt, som er karakterisert av flere fjellknauser og en langstrakt fjellrygg, pluss mange gamle trær som ble bevert i størst mulig grad.

Nybygget er plassert der den gamle skolen lå. Skolen er delt inn i en fløy for småbarnstrinnet samt SFO og en fløy for mellomtrinnet med tilhørende HC base. Begge fløyene henvender seg mot vest og hovedinngangen ligger som en fuge mellom disse fløyene. Hovedinngangen er tiltenkt besøkende, mens småbarns- og mellomtrinnet har sine egne elevinnganger.

Alle fløyene er knyttet sammen via et amfi, som fungerer som hovedvestibyle, scene, aula og knutepunkt.

Den eldre delen av skolen er bygget om til administrasjonsfløy og ligger tilbaketrukket på tomten. I tillegg har skolen fått en flerbrukshall med egen kafe, tribune og diverse styrketreningsrom som også kan brukes av lokalsamfunnet.

Spetalen skole har i dag 280 elever og 50 ansatte, og etter ønske er det bygget tradisjonelle klasserom med tilhørende grupperom. Skolen er bygget etter TEK10 med utstrakt bruk av tre.

Skolen ble ferdistilt i desember 2017.

På Nohrcons konferanse "Bygging av fremtiden skole 2018" ble Den nye Spetalen skole kåret som årets vinner.

JURYEN UTTALTE FØLGENDE OM SPETALEN SKOLE VED NOMINASJONEN: ”Bygningen er utformet som en landsby med rekker av småhus, og fasadene kommuniserer med bruk av treverk og glade farger, en vennlighet og trygghet som er ønskelig i en skole. Også innvendig er bruk av materialer og farger meget god. Klasserommene kan kobles sammen to og to og skape arenaer for samarbeid mellom flere lærere og elevgrupper. Uteområdene har soner for varierte aktiviteter og er planlagt for videre utvikling med skolehage og terrasse."

Kontaktperson

Emil Gran  Andersson
Emil Gran Andersson Leder Team Fredrikstad, Sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Fredrikstad
Mob:
0047 994 86 444
ega@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg og ombygging Anskaffelse: Konkurranse Sted: Saltnes Oppdragsgiver: Råde kommune Bruttoareal: 8 600 m2 Status: Ferdigstilt desember 2017 Samarbeidspartner: Multiconsult, InSitu, Solid Fagområder: Arkitektur / Interiør / Universell utforming Miljøaspekt: Tek10, utstrakt bruk av tre Arkitekturpris: Årets skolebygg 2018, kåret på Nohrcons konferanse "Bygging av fremtidens skole 2018"