#SafeCity

#SafeCity
Ill.: LINK Urban
#SafeCity
Ill.: LINK Urban
#SafeCity
Ill.: LINK Urban
#SafeCity
Ill.: LINK Urban
Forrige Neste

#SafeCity

Kan urbanisering være en del av løsningen for å oppnå ett tryggere samfunn?

De samme løsningene som skaper gode byer for alle, medvirker også til trygghet, integrasjon og inkludering. Nye internasjonale trender viser at vi som urbane arkitekter kan bruke vår kompetanse til å minske kriminalitet, og samtidig øke følelsen av trygghet i byer gjennom å arbeide målrettet med byens fysiske utforming. Arkitekter spiller en avgjørende rolle for trygghet og livskvalitet.  

Det globale samfunnet er i endring. Vi kommer nærmere hverandre, vi reiser mer, deler tanker, meninger og privatliv på internettet og flytter stadig tettere sammen. Likevel opplever vi en historisk voldsbølge og utrygghet i fredstid. Det smeller i europeiske byer, ekstremisme, nasjonalisme og intoleranse blusser opp i byrommene våre. Samtidig øker en av de store helseutfordringene i vesten; ensomhet. Kan Oslo bli en foregangsby for gode, trygge byer?

#SafeCity er en arbeidsmetode for urbanismesatsingen utviklet av team Urban LINK.

Prinsippene er tatt i bruk under transformasjonen av boligområdet Bispehaven, som av dansk politi ble karakterisert som det mest utrygge området Danmark. Boligområdet har ikke bare fått en ansiktsløfting. En helhetlig arkitektonisk transformasjon skaper nye rammer for menneskene som bor der.

Kontaktperson

Camilla Aakre
Camilla Aakre Regiondirektør By og Samfunn, sivilarkitekt
Kontor:
Adm/ Stab
Mob:
+47 930 18 010
ca@linkarkitektur.no
Tiltak: Utvikling av konsept for tryggere byer Anskaffelse: Direkte anskaffelse Oppdragsgiver: LINK arkitektur Status: Ferdigstilt metode og verktøy Samarbeidspartner: Tryggare Sverige Fagområder: Urbanisme Miljøaspekt: Sosial Bærekraft, trygge byrom