Nyt Hospital Hvidovre

Nyt Hospital Hvidovre

LINK arkitektur har i samarbejde med schmidt hammer lassen architects og underrådgivere vundet konkurrencen for Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekt om opførelse af ny tilbygning og helhedsplan for Hvidovre Hospital. 

Konkurrencen omhandler bl.a. ny akutmodtagelse, obstetrisk afdeling, kardiologisk afdeling, børneafdeling og neonatalafdeling. Alle afdelinger fordelt på ambulatorier og sengeafsnit har et samlet areal på 30.500 m2. Projektet omfatter desuden en helhedsplan for en fremtidig udvidelse på 100.000 m2.

Projektets hovedgreb tager udgangspunkt i det eksisterende Hvidovre Hospital og viderebringer det overordnede koncept for logistik og funktionsopdeling. Centralt for projektet er en ny hovedindgang, der via et logisk princip kobler eksisterende funktioner og logistik sammen i en central ankomst for alle. 

Projektet har fokus på en fleksibel struktur, som danner et bæredygtigt grundlag for hospitalets fremtidige disponering og udvikling. Et fleksibelt modul og en fleksibel opdeling sikrer mulighed for fremtidig omdisponering eller udvidelse. 

Der er skabt indre gårdrum hvor fællesfunktioner og personale er placeret, mens patientværelser er placeret i bygningens ydre facade med udkig og lys. Forslagets struktur skaber åbenhed og transparens mellem de forskellige afdelinger og sikrer korte afstande både for patienter og personale.

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel
Mette Dan-Weibel Direktør Helse / Arkitekt MAA
Kontor:
Aarhus
Tel:
+45 40 44 40 92
mdw@linkarkitektur.dk
Tiltak: Totalrådgivning. Alle faser fra byggeprogram til færdigt projekt. Nybyggeri Anskaffelse: Konkurranse Sted: Kettegård Allé 30, Hvidovre Oppdragsgiver: Region Hovedstaden Bruttoareal: 31 400 m2 Status: Igangværende Samarbeidspartner: schmidt hammer lassen architects, Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og Urban Design, Royal Haskoning, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Fagområder: Arkitektur / BIM - Bygnings Informasjons Modellering / Universell utforming / Beskrivelse arkitektfag / Prosjektadministrasjon / Helse og omsorg