#NordicPlacemaking

#NordicPlacemaking

Placemaking in the Nordics er et samarbeidsprosjekt om sikkerhet, attraktivitet, verdi og identitet.

Hvordan skape attraktive steder og byrom som bidrar til et godt byliv og bygger stolthet, tilhørighet, økt interaksjon mellom mennesker og bedre helse?  Byrom som ikke benyttes er et kjent problem, og kan føre til både utrygghet og forfall. Rundt om i verden har metoden Placemaking blitt brukt for å avhjelpe fenomenet. Metoden baserer seg på å utnytte byens kvaliteter og potensial for å øke trivsel og å skape et trygge steder med identitet, attraktivitet og verdi.
Placemaking in the Nordics er et samarbeidsprosjekt med 16 deltagende kommuner, organisasjoner og eiendomsutviklere fra Sverige, Norge, Finland og Nederland. Prosjektet tar utgangspunkt i metodikken som allerede er utprøvd og har vist seg å fungere i byer som New York, Tokyo og Bradford, og tilpasser den til nordiske forhold og skala. Relevante tema er arkitektur, stedsutvikling, menneskelig adferd, kultur, sosiale forhold, kriminalitetsforebyggende tiltak, klima, finansieringsmodeller og offentlige prosesser m.fl.  Bak prosjektet står LINK-arkitektur, Future Place Leadership og Tryggare Sverige.
Målet er å øke forståelsen for og kunnskapen om de verktøy og metoder som kan benyttes for å oppnå trygge og attraktive steder med sterk identitet og høy verdi. Hva er utfordringene, hindringene og suksessfaktorene? Resultatet blir samlet i en "verktøykasse" med gode eksempler og konkrete arbeidsmetoder.
Resultatet er nå samlet i en "verktøykasse" med gode eksempler og konkrete arbeidsmetoder.

Prosjektet har pågått siden 2019 og har nå munnet ut i en praktisk "Håndbok".
Trykk her for å laste ned håndboken.

Webinar #1 om Nordic Placemaking: Forandre steder til inkluderende møteplasser.

Webinar #2 om Nordic Placemaking: Placemaking som katalysator for økt trygghet

Webinar #3 om Nordic Placemaking; Prosjektledelse ved god stedsutvikling

Webinar #4 om Nordic Placemaking: Bedre møteplasser gjennom dialog og samspill

Webinar #5 om Nordic Placemaking: Et feministisk perspektiv

Webinar #6 om Nordic Placemaking: Fra utrygge byområder til aktive bomiljøer

Webinar #7 om NOrdic Placemaking: A child-friendly city

Vil du vite mer?

Kontakt Marianne Lucie Skuncke, mls@linkarkitektur.no

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Leder team Oslo, sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Tiltak: Samarbeidsprosjekt om sikkerhet, attraktivitet, verdi og identitet Anskaffelse: Direkte anskaffelse Status: Praktisk toolbox presenteres sommeren 2020 Samarbeidspartner: LINK arkitektur, Future Place Leadership, Tryggare Sverige Fagområder: Placemaking / Urbanisme