Mulighetsstudie Lehmkuhlstranden, Bergen

Mulighetsstudie Lehmkulstranden
Illustrasjon: Brick Visual
Mulighetsstudie Lehmkulstranden
Illustrasjon: Brick Visual
Forrige Neste

Mulighetsstudie Lehmkuhlstranden, Bergen

LINK arkitektur har gjennom flere år arbeidet med delområder i Sandviken. Oppdragene spenner fra regulering til ferdig bygg og omfatter stedsanalyser og mulighetsstudier som forankrer prosjektene både iht politiske og fylkeskommunale mål og retningslinjer for fortetting og oppdragsgivers ønsker og visjoner. Vi gjør grundige analyser og utarbeider bærekraftige historier som er realiserbare.

I 2015 fikk LINK arkitektur oppdraget med å utrede muligheten for en ny «bydel» ut i sjøen i Sandviken som grunnlag for reguleringsprosessen. Tomten som har fått navnet Lehmkuhlstranden ligger nydelig til, vestvendt, med utsikt over innseilingen i Bergen og med byfjellene i ryggen.

 Lehmkuhlstranden har sitt navn etter Kristofer Lehmkuhl, som eide Lehmkuhlboden. Lehmkuhl var direktør for Det Bergenske Dampskibsselskab fra 1908 til 1936. Han var kjøpmann og drev blant annet med sild, klippfisk og tran. Han tok iniativ til opprettelsen av Norges Handelshøyskole i 1916, og han var sterkt delaktig i kjøpet av seilskuten Staatsraad Lehmkuhl i 1923. Lehmkuhl var svoger av Christian Michelsen og var arbeidsminister i Christian Michelsens regjering fra 1905 til 1907.

Et viktig grep i prosjektet har vært å bringe sjøen inn som et bærende element i utformingen. Det er kanaler og promenader som er tilgjengelig for alle. Det er plasser med kaféer og parker, og de fleste boligene vi ha sjøutsikt. Ut fra historien for Sandviken kan man se at utfylling i sjø og dannelser av hoper og kanaler har vært grunnlaget for bosetningen der opp gjennom tidene.  Øyene er delt fra hverandre og fra fastlandet med små kanaler, og ytterst er det planlagt en molo med offentlig strand og utsiktspunkt. Lehmkuhlstranden vil med denne visjonen bli det nye samlingspunktet for Sandviken, men også byen for øvrig.

Prosjektet har ca 450 nye boliger, kontorplasser til nærmere 300 og mulighet for butikker og restauranter som vil komplettere bydelens eksisterende tilbud. Lehmkuhlstranden ligger fantastisk til i det historiske Bergen med gang- og sykkelavstand til sentrum.

Bærekraftig byutvikling tett på offentlig transportknutepunkt,. Bebyggelsen formes for å gi gode lokale klimatiske forhold på felles utearealer. Husene skal ikke bli for store, og får eigenidentiteten. Bebyggelsen skal være for alle og det er en selvfølge at det vil bli trygt å bo og bevege seg i området. Det bygges tett - tett nok til at arealene mellom husene kan oppleves som befolket. På denne måten kan man få til et inkluderende samfunn, der man kan oppleve liv og røre uten selv å måtte være en aktiv deltaker. Prosjektet vil bli prosjektert med intensjon om å være "selvforsynt" på energi og produsere energi for markedet. 

Offentligheten får nye arealer for rekreasjon - skjermet strand, utsiktspunkt, parker, smau og et forhåpentlig levende uterom.

Kontaktperson

Håkon Iversen
Håkon Iversen Leder team Bergen og Stord
Kontor:
Bergen
Mob:
+47 920 48 768
Tel:
+47 55 57 34 00
hi@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Direkte anskaffelse Sted: Sandviken, Bergen Oppdragsgiver: Lehmkuhlstranden AS Bruttoareal: 50 000 m2 Status: Forprosjekt Samarbeidspartner: Regulering: OPUS Bergen Ingeniører: Multiconsult rådgivende ingeniører Fagområder: Arkitektur / Landskap