Hovedkontor Virke, Oslo

foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Hovedkontor Virke, Oslo

Revitalisering/ obygging av Hovedorganisasjonen Virkes lokaler på Solli plass i Oslo

Bygget ble totalrehabilitert for 10 år siden, og fokus i dette prosjektet var å holde oppgraderingen på et nøkternt nivå og tilstrebe fokus på mest mulig gjenbruk.

Det ble innledningsvis gjennomført en omfattende brukerprosess i regi av LINK interiør, med blant annet workshops, behovsanalyser og intervjuer, hvilket førte til en total reorganisering av kontorarealene.

Lokalene skulle deretter tilpasses nye arbeidsformer og ny intern organisering. Visuelt ble det tatt utgangspunkt i Virkes designmanual, som var førende for det endelige og helhetlige interiørkonseptet. Det ble gjenbrukt både bygningselementer (glassfelt) og møblering (møtebord, møteromstoler og øvrige miljømøbler). De eldste av møblene kjøpt for 10 år siden var av så god kvalitet at de ble beholdt, men sammensetningen/ plasseringen har blitt stokket om på, slik at rommene oppleves som nye.

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Leder team Oslo, sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Tiltak: Brukerprosess etter restrukturering av organisasjonen. Ny planløsning av kontorarealer med fokus på gjenbruk. Oppgradering av kontorlokaler og kurs/ møteromsavdeling inkl resepsjonsområde Anskaffelse: Konkurranse Sted: Henrik Ibsens gate 90, Oslo Oppdragsgiver: Aktiv Bygg AS Bruttoareal: 1 100 m2 Status: Ferdigstilt Samarbeidspartner: Multiconsult, Aktiv Bygg AS Fagområder: Interiør Miljøaspekt: Fokus på gjenbruk av bygningselementer og møbler