Horisont

Horisont
Foto: Hundven-Clements Photography
Horisont
Foto: Hundven-Clements Photography
Horisont
Foto: Hundven-Clements Photography
Horisont
Foto: Hundven-Clements Photography
Horisont
Foto: Hundven-Clements Photography
Horisont
Foto: Hundven-Clements Photography
Horisont
Foto: Hundven-Clements Photography
Horisont
Foto: Hundven-Clements Photography
Horisont
Illustrasjon: MIR
Horisont
Illustrasjon: MIR
Horisont
Illustrasjon: MIR
Horisont
Illustrasjon: MIR
Horisont
Illustrasjon: MIR
Horisont
Illustrasjon: MIR
Horisont
Illustrasjon: MIR
Forrige Neste

Horisont

Nytt bolig- og handelsområde.

12 km nord for Bergen sentrum ligger Åsane bydel med 40 000 innbyggere. Reguleringsplanen for Åsane Nord ble godkjent i 2011. Det vil bli kjøpesenter med boliger på taket i et spennende formutrykk. Det etableres et “belte” som folder seg rundt bygningskroppen og som tidvis eksponerer butikkenes glassfasader og tidvis åpner seg opp og viser boligenes balkonger. Fokuset er på miljø, og prosjektet utføres med BREEAM excellent standard. Handlesenteret utgjør 38 500 m2 og boligene 17 500 m2 på taket av handlesenteret. Prosjektet ligger ved regulert grøntstruktur og en ønsker å etablere en sterk forbindelse til dette grønne beltet og bekkefaret. Det grønne trekkes opp på taket til handlesenteret og blir et grønt uteområde og viktig del av tunet mellom boligene. Rommet mellom boligene blir skjermet for vind, eksponert for sol og tilrettelagt for lek. Bygningskroppenes plassering deler opp uterommet og skaper differensierte oppholdsareal.

Kontaktperson

Håkon Iversen
Håkon Iversen Leder team Bergen og Stord
Kontor:
Bergen
Mob:
+47 920 48 768
Tel:
+47 55 57 34 00
hi@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Direkte anskaffelse Sted: Myrdalsvegen 2, Nyborg Oppdragsgiver: Åsane Utvikling AS Bruttoareal: 81 500 m2 Status: Ferdigstilt 2015 Samarbeidspartner: AMB arkitekter AS Fagområder: Landskap / Arkitektur / Interiør / Prosjektadministrasjon / Universell utforming / BIM - Bygnings Informasjons Modellering / Plan Miljøaspekt: Målsetting om BREEAM exellent standard Arkitekturpris: Nominert til Årets kjøpesenter 2016