Helsingborg sykehus

Nya sjukhuset Helsingborg
Illustration: LINK arkitektur
Nya sjukhuset Helsingborg
Illustration: LINK arkitektur
Nya sjukhuset Helsingborg
Illustration: LINK arkitektur
Forrige Neste

Helsingborg sykehus

Helsingborgs sykehusområde utvides med et 46 000 m2 stort sykehusbygg. Det nye helsebygget skal omfatte psykiatri, psykiatriske avdelinger, psykiatrisk akuttmottak, psykiatriske- og somatiske mottak, produksjonskjøkken/spisesal og undervisningslokaler.

Deler av sykehusets virksomhet flyttes fra det eksisterende hovedbygget til det nye bygget for å tilgodese det økte behovet av behandlingsplasser og mottak. Nybygget sikrer en bedre pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø for personalet.

Siden bygget rommer bl.a. lukket psykiatrisk avdeling stilles høye krav til sikkerhet og sekretesse. Samtidig legges stor vekt på at bygget ikke skal oppleves som en institusjon. Med fokus på mennesket i sentrum, gis pasientene tilgang til både takterrasser og atriumsrom som en del av rehabilitering. Ansvarlig arkitekt for prosjektet er Peder Lindblad.

Kontaktperson

Alexandra Adriani
Alexandra Adriani Regionchef
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 347 49 21
Tel:
+46 10 479 98 10
alexandra.adriani
@linkarkitektur.se
Tiltak: Utvidelse av Helsingborg sykehus. Laboratorier, psykiatri og somatiske avdelinger Anskaffelse: Konkurranse Sted: Charlotte Yhlens gata 10, Helsingborg Oppdragsgiver: Region Skåne Bruttoareal: 46 000 m2 Status: Pågår Samarbeidspartner: Rådgiverteam: LINK arkitektur, schmidt hammer lassen, NNE Pharmaplan, Kragh og Berglund Fagområder: BIM - Bygnings Informasjons Modellering / Prosjektadministrasjon / Beskrivelse arkitektfag / Universell utforming / Arkitektur / Helse og omsorg