Flesland businesspark - The Hub

Fleslands businesspark - The Hub
Illustration: MIR
Fleslands businesspark - The Hub
Illustration: MIR
Fleslands businesspark - The Hub
Illustrasjon: MIR
Forrige Neste

Flesland businesspark - The Hub

Næringsområde i gangavstand til Bergen Lufthavn Flesland.

Tre forskjellige arkitektkontorer ble invitert til å komme med forslag til utvikling av tomten, hvorav alle ble valgt til å samarbeide videre om oppgaven. LINKs konkurranseforslag The Hub er basert på tanken om å være et knutepunkt for nærings­virksomhet på Vestlandet, med en perfekt beliggen­het ved Bergen Lufthavn Flesland. For å skape et område med sterk lokal identitet har vi tatt lokal natur, fauna og byggeskikk inn som identitetsbærere i prosjektet.

Fordelene med en stor businesspark er at flere bedrifter ligger i nær fysisk tilknytning til hverandre. Det er lagt stor vekt på tilpasning til en ny flyplassterminal og Avinors masterplan for fly­plassutbygging. Hele planen ligger innenfor gangavstand til bybanen og naturlig vegetasjon blir trukket helt inn mellom bygningskroppene som gjør prosjektet til en oase for overraskende kvalitative sanseinntrykk.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Administrerende direktør, sivilarkitekt
Kontor:
Admin / Stab
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Sted: Flyplassveien 555 , Bergen Oppdragsgiver: Linstow Eiendom Bruttoareal: 25 000 m2 Status: Under regulering Fagområder: Arkitektur / Universell utforming / Plan