Adamstuen

Adamstuen
Ill.: LINK Urban
Adamstuen
Ill.: LINK Urban
Adamstuen
Ill.: LINK Urban
Adamstuen
Ill.: LINK Urban
Adamstuen
Ill.: LINK Urban
Adamstuen
Ill.: LINK Urban
Adamstuen
Ill.: LINK Urban
Adamstuen
Ill.: LINK Urban
Adamstuen
Ill.: LINK Urban
Forrige Neste

Adamstuen

Høsten 2017 ble LINK arkitektur (med Multiconsult og Carlberg/Christensen) valgt til å bistå Statsbygg med mulighetsstudier for ny bruk og byplangrep på Adamstuen i Oslo, som grunnlag for etterbruk når Veterinærhøgskolen flytter i 2020. I parallelloppdraget deltok også tre andre team. Alle teamene jobbet med et flerfunksjonelt program inkludert skole og barnehage, men med ulike innfallsvinkler definert av Statsbygg. Team LINK jobbet med innfallsvinkelen boligområde.

Adamstuen fremstår i dag som lukket, men med nye forbindelser og byrom kan området bli en integrert og tilgjengelig del av indre Oslo. En robust gatestruktur tilrettelagt for gående og syklende vil åpne området opp, til glede for byen og nabokvartalene på Lindern, Lovisenberg og Fagerborg. De fredede byggene er førende for den foreslåtte strukturen, som vil muliggjøre ulik grad av bevaring og gjenbruk. En videreføring av stedets identitet, et variert program og samspill mellom ute og inne står sentralt for å skape en attraktiv bydel. Adam-stuene refererer til aktive førsteetasjer, hvor bl.a. boligfunksjonenes fellesarealer legges i første etasje, i de mest urbane delene. Området tangerer strøksgaten fra Oslo sentrum som går via Bislet gjennom Theresesgate og videre opp Sognsveien. Med utadrettede funksjoner mot denne kan denne bymessige åren styrkes og videreføres nordover når Ullevål sykehus fases ut og dette området transformeres.

Gjennom parallelloppdraget har Statsbygg fått et godt underlag for videre utvikling og bevaring av området på Adamstuen.

Les mer i sluttrapportene fra de fire teamene, samt juryens evalueringsrapport som ligger her:

https://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Utviklingsprosjekter/Adamstuen/Dokumenter/

 

Kontaktperson

Camilla Aakre
Camilla Aakre Regiondirektør By og Samfunn, sivilarkitekt
Kontor:
Adm/ Stab
Mob:
+47 930 18 010
ca@linkarkitektur.no
Tiltak: Mulighetsstudie for ny bruk og byplangrep Anskaffelse: Konkurranse Sted: Ullevålsveien 72, Oslo Oppdragsgiver: Statsbygg Bruttoareal: 85 000 m2 Status: Avsluttet parallelloppdrag Samarbeidspartner: Multiconsult Fagområder: Urbanisme / Plan / Landskap / Arkitektur / Prosjektadministrasjon