Ledige stillinger

LINK arkitektur, Foto: Tomasz-Majewski
Grorudparken, LINK arkitektur, foto: Tomasz Majewski

Landskapsarkitekter - Oslo

LINK arkitekturs landskapsavdeling, LINK landskap, søker deg som har erfaring fra prosjektledelse og som ønsker å jobbe mer med helsefremmende landskapsarkitektur. Vi har økende oppdragsmengde innenfor vårt satsingsområde, Life Science, som omfatter prosjektering innenfor helse- og omsorgssektoren, inkludert sykehus og psykiatri. Vi jobber tett med kollegaer i både Norge, Danmark og Sverige.

Du må like å jobbe tverrfaglig, være kunnskapssøkende og like prosjekter med høy kompleksitet. Vi kan tilby spennende oppgaver i et solid fagmiljø. Erfaring er foretrukket, samt god kompetanse innen prosjekteringsverktøy. Din hovedbase vil bli i Oslo- området, men det vil bli behov for å delta i prosjekter som er basert også i andre deler av landet.

Det fysiske miljøet ved helseinstitusjoner har effekter på behandlingsresultat og pasienttilfredshet. Vi påvirkes av våre omgivelser både når vi er friske og syke. I LINK arkitektur jobber vi daglig i små og store oppdrag der vi har som mål å skape helsefremmende omgivelser som gir komfort og velvære for alle som ferdes i omgivelsene vi er med på å forme.

LINK Landskap er landskapsarkitektmiljøet innenfor selskapet LINK arkitektur AS. Vi er lokalisert i et tverrfaglig miljø i en av Oslos eldste bygårder på Bankplassen. LINK landskap har nærmere 30 medarbeidere innenfor fagfeltet landskapsarkitektur. I LINK er vi del av et av Nordens største arkitektfaglige miljøer, og vi har derfor lett tilgang på bred og allsidig kompetanse og dedikerte medarbeidere innenfor alle deler av arkitekturfagene, byplanlegging, planfag, teknikk, miljø og bærekraft.

Vi har hovedfokus innenfor klassisk landskapsarkitektur og byutvikling. I LINK har vi som sin visjon å skape «rom for bedre liv» og arbeider kontinuerlig med ambisjoner om å skape bygg og omgivelser med kvalitet som bidrar til en positiv samfunns‐ og stedsutvikling og hvor mennesket står i sentrum.

Ta kontakt med Anne Pia Møllenhus på tlf.: 48 05 66 26 dersom du har spørsmål. Send kort søknadsbrev, cv og en enkel Portfolio per mail til: post@linklandskap.no.