Ledige stillinger

Ingeniører og arkitekter, Team Bærekraft – Oslo

Ingeniører og arkitekter, Team Bærekraft – Oslo

LINK Arkitektur er et av Skandinavias ledende arkitektkontorer med nær 500 medarbeidere i 15 byer i Danmark, Norge og Sverige. Vår spisskompetanse dekker alle fagområder innen arkitektur, fra planlegging av omfattende byutvikling og helt ned til den minste interiørdetalj. Vår ambisjon er å skape rom for bedre liv og besørge bærekraftig samfunnsarkitektur.

Om jobben
Til Team Bærekraft søker vi flere engasjerte og kundeorienterte ingeniører (B.Sc. / M.Sc.) og arkitekter (M.Arch / M.Sc.) med ingeniørfaglig interesse, både nyutdannede og erfarne.

Team Bærekrafts oppgave er å utvikle prosjekter som både er verdiskapende og bidrar til å realisere det optimale potensialet i ethvert prosjekt når det gjelder sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. For å oppnå størst mulig effekt handler det om å veilede kunder til smarte investeringer. LINKs løfte til kundene er derfor å ta ansvar for den holistiske faglige vurderingen, prioritere og ta aktive valg på den komplekse bærekraftagendaen. På denne måten oppnås størst mulig lønnsomhets- og bærekraftseffekt i hvert enkelt prosjekt.

Vi har som mål å integrere bærekraft i alle våre prosjekter. Vi bistår våre kunder med rådgivning innenfor området tidligfasedesign, prosjektdokumentasjon av bærekraft, bygningsintegrerte tekniske systemer, parametrisk design og bygningsfysikk. I tillegg er vi engasjert i flere forskningsprosjekter. Vi jobber tverrfaglig i prosjekter med fokus på integrert design, fra konsept til ferdigstilt bygg, både i nybygg og rehabilitering.

Om deg
Du er nyutdannet eller har 3–5 års erfaring innen design og prosjektering relatert til inneklima, bygningsintegrerte tekniske systemer, miljøsertifisering /BREEAM, energi-, miljødesign, bygningsfysikk og/eller bygningskonstruksjon -og materialteknologi.

Du har stor interesse for faget, er engasjert, og kan jobbe selvstendig og utvikle egne oppgaver. Du vil være med på intern kompetanseheving i LINK, videreutvikle vår faggruppe og bidra til utvikling av våre prosjekter, fra konkurranse/konsept til detaljprosjektering.

Du har spesifikk kompetanse innenfor et eller flere av følgende områder; energi-, inneklima- eller dagslyssimuleringer, parametrisk design, bygningsfysikk, materialteknologi, klimagassberegninger, fasadedesign og/eller bygningskonstruksjon, utvikling av energikonsepter, bygningsintegrerte tekniske systemer, Breeam AP eller dokumentasjon av kvalitetskrav i BREEAM.

Vil du være med på å løfte LINK i en ny spennende fase?
Send CV og søknad til jobb@linkarkitektur.no innen 9. september. Merk søknaden med «Team Bærekraft».

Ta gjerne kontakt med leder for Team Bærekraft; Arne Førland-Larsen. AFL@linkarkitektur.no.

Kontaktperson

Arne Førland-Larsen
Arne Førland- Larsen Leder team Bærekraft
Mob:
+47 957 86 601
afl@linkarkitektur.no