Ledige stillinger

Ledige stillinger annonseres fortløpende.

Alle søknader, inkludert åpne søknader, beholdes i 6 måneder, hvoretter de slettes. Søkere kan når som helst, ved skriftlig henvendelse, trekke tilbake søknaden sin. Søknaden slettes dermed fra LINK arkitekturs arkiv.