Kontakt

Konsernledelse   Ledergruppe Norge  
Leif Øie,  Konsernsjef Leif Øie,  Konsernsjef
John Lydholm, VD LINK Sverige Martha Bergh Lunde, Økonomidirektør
Kirsten Anker Sørensen, Adm dir LINK Danmark Grethe Haugland, Regiondirektør Vest
Martha Bergh Lunde,  Økonomidirektør Gerhard Linder, Regiondirektør Øst
    Camilla Aakre, Regiondirektør By og Samfunn