Kontakt

Konsernledelse   Ledergruppe Norge  
Martha Bergh Lunde Konstituert Konsernsjef Martha Bergh Lunde Konstituert  Konsernsjef
John Lydholm VD LINK Sverige Martha Bergh Lunde Økonomidirektør
Kirsten Anker Sørensen Adm dir LINK Danmark Grethe Haugland Regiondirektør Vest
Martha Bergh Lunde  Økonomidirektør Gerhard Linder Regiondirektør Øst
    Camilla Aakre Regiondirektør By og Samfunn