Kontakt

Konsernledelse   Ledergruppe Norge
Kirsten Anker Sørensen Konsernsjef /
Administrerende direktør Danmark
Grethe Haugland Administrerende direktør
John Lydholm VD Sverige Martha Bergh Lunde COO / CFO Norge
Grethe Haugland Administrerende direktør  Norge Gerhard Linder Regiondirektør Øst
Martha Bergh Lunde COO / CFO Norge Camilla Aakre           Regiondirektør By og Samfunn
Per Henrik Lindrup CFO