Urbanisme

Mulighetsstudie transformasjon, Sandvika - ill: LINK arkitektur
Mulighetsstudie transformasjon, Sandvika - ill: LINK arkitektur

Vi lever i en tid preget av global urbanisering og behovet for å forstå hvordan vi skal skape gode fysiske omgivelser er blitt en av vår tids største utfordringer. Arkitektur er viktig for å skape gode løsninger, men skal vi lykkes med å skape bærekraftige samfunn må arkitektur være mer enn teorier og visjoner i tidligfase. Det er i tidligfase vi skaper de komplekse fysiske og konkrete grunnlag som blir premissgivende for det samfunn vi ønsker oss. Dette har LINK tatt på alvor og fra 2016 etablert et nytt forretningsområde; Team Urban LINK har som kjernevirksomhet å lede tverrfaglig konseptutvikling som sikrer kvalitative og bærekraftige grunnlag for utvikling av byer, steder og eiendommer.

Team Urban LINK er en satsning i LINK Arkitektur og Multiconsult konsernet som en helt ny plattform og spiss i urbanismemarkedet med fokus på Skandinavia som helhet. Urban LINK fronter og samarbeider med tverrfaglige fagspesialister både i LINK Arkitektur, LINK Landskap, Analyse & Strategi og Multiconsult. Urban LINK leder og gjennomfører tidligfase ideutvikling og innovativ tilnærming til urbanisering basert på bærekraftmetodikk og konseptstyrke. Som et tverrfaglig kompetansemiljø som består av arkitekter, byplanleggere og landskapsarkitekter har vi et friskt mål om å bli ledende i Skandinavia. 

I Urban LINK er vi lidenskapelig opptatt av den grønne bølgen. I stedet for å jobbe med urbanisme som et statisk mål om tette bystrukturer, jobber vi med det aktive verbet «urbanisering». Urbanisering handler om at vi i dag kommer nærmere hverandre ikke bare på internett men også rent fysisk; med våre liv, hjem, arbeidsplasser, rekreasjon, opplevelser, valg og muligheter. Vi mener at den viktigste suksessfaktor er å forstå vår livsstil som nøkkelen til å skape attraktive og fremtidsrettede steder.

Vi er åpne og nysgjerrige ovenfor den kulturelle og sosiale konteksten vi arbeider i og vår tilnærmingsmåte dreier seg om å forstå lokale forutsetninger som byggeklosser for tilhørighet, samhold og identitet. I dette bildet er våre valg av mobilitet, hvor vi møtes i hverdagen samt miljøriktig eiendom- og  næringsutvikling en viktig del av helheten. Vi tror at man gjennom aktive samhandlingsprosesser og dialog kan finne unike vekstpotensial. Med dette som utgangspunkt kan vi utvikle steder som står frem med sterk egenkarakter og attraktivitet, både nasjonalt og internasjonalt.

Bærekraft blir gjerne omtalt som adskilte segmenter basert på økonomiske, sosiale og økologiske forhold. I Urban LINK er vi opptatt av å skape synteser av disse tre. Gjennom konseptsterke, romlige løsninger er målet å gi kvalitative opplevelser som styrker historiefortellingen om stedet. Ingen kommuner eller steder er for store eller for små til å få en attraktiv utvikling, og vi benytter vår metodikk i bærekraft og urbaniseringsverktøy til å sikre gode leveranser i alle skala.

Siden oppstarten har Urban LINK vunnet en rekke oppdrag i Norge og Sverige bl.a. i Bodø, Kristiansand, Lillestrøm og Stockholm. Som del av team MAGNA skal Urban LINK i gang med parallelloppdraget på Regjeringskvartalet.

Våre hovedleveranser er illustrerte presentasjoner og rapporter basert på analyser formidlet gjennom ideskisser, 3D mulighetsstudier, stedsanalyser, medvirkningsprosesser, KVU og underlag for reguleringer. Utover prosjektarbeid jobber teamet med innovative samarbeid i urbane forskningsprosjekter, nettverk, konferanser, arrangerer workshops og holder inspirerende foredrag.

Trykk her for å laste ned håndboken Nordic Placemaking (pdf)
“By far the greatest and most admirable form of wisdom is that needed to plan and beautify cities and human communities.” - Socrates ( 471– 399 f.kr)

Kontaktperson

Camilla Aakre Regiondirektör by och samhelle/ Arkitekt
Team:
Admin /Stab
Mob:
+47 930 18 010
Britt Sørlie Arkitekt/ Biträdande Urban LINK
Team:
Urban LINK
Mob:
+47 947 96 632
“By far the greatest and most admirable form of wisdom is that needed to plan and beautify cities and human communities.” - Socrates ( 471– 399 f.kr)